Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 22/01: Biết Chúa

Đăng ngày: 22-01-2019

Nếu hôm nay bạn gặp một người xa lạ và người đó bảo là biết bạn, bạn sẽ suy nghĩ đến điều gì? Có thể người đó được nghe kể về bạn hoặc xem thấy hình ảnh của bạn ở đâu đó. Dầu không có liên hệ gì nhưng người đó vẫn biết bạn. Thử suy nghĩ xem chúng ta đang biết Chúa như thế nào? Liệu chúng ta chỉ nghe biết về Ngài hay thực sự nhận biết Ngài?

“Các con sẽ biết Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các con, Đấng đã đem các con ra khỏi gánh nặng của người Ai Cập.” (Xuất. 6:7).

Việc Đức Chúa Trời xét đoán Ai Cập chính là cách Ngài bày tỏ rằng Ngài muốn có mối liên hệ với dân sự của Ngài, tức là dân Y-sơ-ra-ên. Chúa muốn họ biết những gì Ngài có thể làm và sẽ làm cho họ. Ngài không muốn họ chỉ có kiến thức về Ngài. Ngài muốn họ nhận biết Ngài. Có một sự khác biệt lớn giữa việc biết Chúa thực hữu và nhận biết Ngài một cách thực sự.

Nếu tôi cho bạn xem một bức ảnh của chồng tôi, anh John, bạn có thể sẽ nhận ra chồng tôi khi anh xuất hiện. Bạn có thể nói, “Đó là anh John”. Bạn thậm chí có thể kể lại một số điều mà bạn đã nghe về anh ấy như anh là một luật sư, có ba đứa con lớn, yêu thích đội bóng chày St. Louis Cardinals. Nhưng bạn không thể nói, “tôi quen biết anh John”. Điều đó đòi hỏi nhiều thứ hơn là chỉ nhìn vào một tấm hình và nghe kể vài điều về anh ấy. Để nhận biết John đòi hỏi bạn phải có mối quan hệ với anh ta.

Chúa muốn có một mối liên hệ với dân Y-sơ-ra-ên. Nếu Ngài can thiệp vào cuộc sống của họ bằng cách giải cứu họ ra khỏi cảnh nô lệ, và nếu Ngài giữ giao ước của Ngài với họ, họ sẽ bắt đầu biết Ngài theo cách riêng. Họ muốn thờ phượng và phục vụ Ngài. Do đó, trước mỗi tai vạ, Đức Chúa Trời cho Pha-ra-ôn biết lý do Ngài muốn giải phóng dân Y-sơ-ra-ên. Lý do đó không phải là muốn họ có một ngôi nhà đẹp, một cuộc sống sung túc và thoát khỏi nỗi đau đớn của kiếp nô lệ. Chúa nói: “‘Hãy cho dân Ta đi để chúng phụng sự Ta.” Một số bản khác dịch là “để chúng thờ phượng ta”.

Chúa giải phóng họ với một mục đích thuộc linh chứ không phải thuộc thể. Mục đích đó là để họ ở trong mối liên hệ cá nhân với Ngài. Khi bày tỏ quyền năng của Ngài và giải phóng họ, dân sự của Ngài sẽ thực sự nhận biết Ngài là Đức Chúa Trời. Họ sẽ muốn được ở trong sự hiện diện của Ngài, muốn được phụng sự Ngài. Sự mong muốn của Chúa đã là, và vẫn hằng là chúng ta nhận biết Ngài, chứ không phải là chỉ có kiến thức về Ngài.

Cầu nguyện: Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài vẫn đang bày tỏ quyền năng của Ngài trên đời sống của chúng con vì Ngài muốn chúng con được ở trong sự hiện diện của Ngài, Ngài muốn chúng con phụng sự Ngài. Nguyện Chúa ban ơn, thêm sức để đời sống chúng con là một cuộc đời hầu việc Ngài. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Giê-xu, Amen!

Chúa giải cứu bạn ra khỏi cảnh nô lệ của tội lỗi vì Ngài muốn có mối liên hệ cá nhân với bạn và muốn bạn thờ phượng, hầu việc Ngài. Vậy, đừng khước từ những cơ hội hầu việc Chúa mà Hội Thánh, ban ngành, nhóm nhỏ, hay một Mục vụ nào đó mời gọi.

Bạn thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chúa hoặc nếu bạn có những khó khăn, trăn trở nào cần chia sẻ với chương trình, hãy để lại bình luận ở cuối bài, inbox tại fanpage của Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ: chiase@oneway.vn. Chúa Giê-xu yêu bạn. Chương trình rất mong được kết nối với bạn.

1 Bình Luận

Khuyết Danh

22/01/2019

Amen....Amen halelugia