Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 16/02: Tại Sao Phải Đổ Huyết?

Đăng ngày: 16-02-2019

Không ít lần trong lời cầu nguyện, bạn nói rằng: “Cảm ơn Chúa vì Ngài đổ huyết ra vì chúng con”. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao phải đổ huyết? Không còn cách nào khác hay sao?

“không đổ huyết thì không có sự tha thứ” (Hê-bơ-rơ 9:22)

Mặc dù lớn lên trong một gia đình Cơ Đốc, đi nhà thờ 2 lần vào mỗi Chúa nhật, hầu như mỗi tuần đều nghe về việc Chúa Giê-xu đổ huyết ra trên thập tự giá vì cớ tội lỗi chúng ta, nhưng đối với tôi việc này vẫn là một điều huyền nhiệm.

Tôi thuộc lòng lời của những bài Thánh ca như “Huyết Chiên Con! Bôi sạch lòng. Anh đã sạch do sông huyết tẩy thanh chưa? Áo anh nay tinh như tuyết? Hay đương đầy bụi hồng? Chiên Con đã gội lòng anh thuần bạch chưa?”
Tôi hát bài Thánh ca này rất rõ nhưng tôi thừa nhận rằng mình không hiểu rõ hết những ca từ cho lắm.

Vì sao lại là huyết? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu câu trả lời.

Ký thuật của Lê-vi ký 17-18 diễn ra sau thời gian của cuộc Xuất hành ra khỏi Ai Cập và trong khi dân sự lang thang trong hoang mạc. Đức Chúa Trời thiết lập một bộ luật và quy định về cách con dân Ngài phải sống, phải tương tác, và phải thờ phượng. Và huyết đóng vai trò quan trọng không thể thiếu trong sự thờ phượng đó.

Hãy suy nghĩ về câu Kinh Thánh sau đây:
“Vì sinh mạng của xác thịt ở trong huyết, và Ta đã ban huyết cho các con rảy trên bàn thờ để làm lễ chuộc tội linh hồn các con. Vì chính huyết là sinh mạng nên mới chuộc tội được” (Lê-vi ký 17:11).

Bối cảnh của câu Kinh Thánh trên cấm người Do Thái ăn huyết vì hai lý do: thứ nhất sự sống của sinh vật nằm trong huyết và thứ hai, Đức Chúa Trời đã thiết lập việc dâng sinh tế bằng huyết để chuộc tội cho con người. Nói một cách đơn giản hơn, trong Cựu Ước, sinh tế bằng huyết được dâng lên làm của lễ chuộc tội che đậy tội lỗi của con người. Chúng ta đã đọc tất cả điều này trong sách Lê-vi Ký. Con vật chết thay cho con người khi họ phạm tội.

Từ được sử dụng là chuộc tội. Chuộc tội được định nghĩa là “sự trả nợ hay sửa chữa cho một hành vi sai trái hoặc một tổn hại, sự bồi thường”.
Hê-bơ-rơ 9:22 nói rằng “không đổ huyết thì không có sự tha thứ”.

Cách duy nhất để đến gần Đức Chúa Trời thánh khiết của Y-sơ-ra-ên là thông qua mạng sống hay là huyết của một hiến tế vô tội.

Trong Tân Ước, Ma-thi-ơ 27:27-50 mô tả Con Đức Chúa Trời, Đấng hoàn hảo, không tì vết, bị chế giễu và tra tấn bởi chính những người mà Ngài tạo dựng. Ngài bị trần truồng treo trên cây thập tự trong khi đám đông bên dưới la ó, thách Ngài có thể giải thoát mình được hay không.
Ma-thi-ơ 27:50 chép rằng, “Đức Chúa Giê-xu kêu một tiếng lớn nữa, rồi trút linh hồn”.

Chúng ta nhớ là cách duy nhất để đến gần Đức Chúa Trời Thánh khiết của Y-sơ-ra-ên là thông qua mạng sống hoặc huyết của một sinh tế vô tội. Chúa Giê-xu thực hiện giao dịch này với chúng ta. Ngài là chiên con được dâng lên để làm của lễ chuộc tội cho bạn và cho tôi.

Tôi biết ơn Chúa về điều đó. Việc Chúa Giê-xu chết vì tội lỗi của tôi khiến tôi phải hạ mình xuống. Và nó khiến tôi phải hát lên.
“Kìa, trông suối thiêng huyết báu tuôn đầy
Từ hông Giê-xu phát nguyên
Tội nhân tắm mình dưới suối huyết này
Sạch hết mọi gian ác liền
Sạch hết mọi gian ác liền
Trắng trong bao nỗi ác khiên
Tội nhân tắm mình dưới suối huyết này
Sạch hết mọi gian ác liền.”

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-xu yêu dấu, cảm ơn Chúa vì Ngài là chiên con vô tội, đã đổ huyết ra để chuộc mọi tội lỗi chúng con. Xin quyền năng trong huyết báu của Ngài xóa sạch mọi tội và ban cho chúng con năng lực để sống đắc thắng cho Chúa mỗi ngày. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu. A-men!

Chúa Giê-xu đã chết để bạn được sống, vậy bạn sẽ đáp ứng với Ngài ra sao? Hãy kết ước hầu việc Ngài và truyền rao danh Ngài, cả trong lời nói và việc làm của mình.

Bạn thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chúa hoặc nếu bạn có những khó khăn, trăn trở nào cần chia sẻ với chương trình, hãy để lại bình luận ở cuối bài, inbox tại fanpage của Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ: chiase@oneway.vn. Chúa Giê-xu yêu bạn. Chương trình rất mong được kết nối với bạn.

1 Bình Luận

Khuyết Danh

21/02/2019