Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 21/02: Vâng Phục Chúa

Đăng ngày: 21-02-2019

Bạn định nghĩa thế nào là một người Cơ Đốc? Có phải đó là người trung tín đi nhà thờ mỗi tuần, học thuộc lòng những câu Kinh Thánh, biết hát nhiều bài Thánh ca? Hay còn điều gì khác nữa?

‘Đức Chúa Giê-xu đến và phán với họ rằng: “Tất cả thẩm quyền trên trời dưới đất đã giao cho Ta.”‘ (Ma-thi-ơ 28:18)

“Giê-xu người Na-xa-rét ơi, việc của chúng tôi liên can gì đến Ngài?” (Mác 1: 24a)

Nhiều người quay đầu lại khi tiếng kêu la của người đàn ông này phá tan bầu không khí yên tĩnh trong nhà hội. Chỉ cần nhìn sơ qua thì những người hướng dẫn thờ phượng đều biết về người đàn ông đang chịu đau khổ vì quỷ ám này. Uế linh la lớn lên rằng, ‘Ôi “Giê-xu người Na-xa-rét ơi, việc của chúng tôi liên can gì đến Ngài? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai, là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời.”

Rất nhiều người đã chứng kiến ​​hoặc nghe nói về việc đuổi quỷ bao gồm việc đọc những câu thần chú, với những nghi lễ hoặc dụng cụ kỳ lạ. Nhưng Chúa Giê-xu chỉ nói một vài từ đơn giản: “Im ngay! Hãy ra khỏi người nầy!” Câu nói của Ngài đủ để uế linh phải nín lặng. Ma quỷ vật mạnh người ấy xuống dưới sàn nhà trong cơn co giật, thét lên một tiếng rồi ra khỏi.

Chỉ một vài phút trước đó, Chúa Giê-xu đã làm kinh ngạc những người trong nhà hội với cách giảng dạy đầy uy quyền; bây giờ họ bị choáng váng bởi quyền năng của Ngài đối với ma quỷ.
‘Mọi người đều sợ hãi, nói với nhau: “Đạo gì vậy? Ông ấy lấy uy quyền và năng lực mà truyền lệnh cho các quỷ và chúng phải ra khỏi” (Lu-ca 4:36).

Trong thời gian sống trên đất, Chúa Giê-xu đã giảng dạy về Đức Chúa Trời với sự khôn ngoan và thẩm quyền. Ngài đã bày tỏ quyền năng vượt trên thời tiết, ma quỷ, và mọi bệnh tật, đau ốm, thậm chí cả sự chết. Thế nhưng, hầu hết mọi người lại khước từ Ngài, không đáp ứng lại với Ngài như cách mà uế linh đáp ứng khi nó nhận biết Ngài là Đấng Thánh, là Con Đức Chúa Trời. Mặc dù ma quỷ cố gắng thực hiện mong muốn của Satan, chúng ngay lập tức tuân theo bất kỳ mệnh lệnh nào mà Chúa Giê-xu phán.

Ngày nay, nhiều Cơ Đốc nhân gọi Chúa Giê-xu là “Chúa” nhưng lại khước, không chịu tuân phục thẩm quyền của Ngài trên đời sống hằng ngày của họ. Chúa Giê-xu dạy rằng những lời nói mà chúng ta trình bày sẽ là vô nghĩa nếu chúng ta không vâng lời Ngài.

Chúa Giê-xu hỏi, “Sao các con gọi Ta: ‘Chúa, Chúa!’ mà không làm theo lời Ta phán?” (Lu-ca 6:46). Một người tin theo Chúa Giê-xu không phải chỉ là nói những lời thích hợp hay hát những bài Thánh ca phù hợp. Nó đòi hỏi một cuộc đời kết ước vâng lời Đức Chúa Trời và thuận phục Chúa Giê-xu làm chủ của đời mình.

Gia-cơ đã nêu ra một trường hợp thuyết phục rằng đức tin không chỉ là một sự đồng ý về mặt lý trí. Ông viết, “Bạn tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời, bạn tin đúng; ngay cả ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ” (Gia-cơ 2:19). Lá thư của ông giải thích rằng một đức tin chân thật sẽ luôn sản sinh ra một cuộc đời có nếp sống tin kính và việc lành.

Trước khi Chúa Giê-xu thăng thiên, Ngài căn dặn những người theo Ngài phải môn đệ hoá dựa trên thẩm quyền mà Đức Chúa Cha đã giao phó cho Ngài. Khi vâng theo mạng lệnh đó, cuộc sống của chúng ta cũng được đổ đầy bởi thẩm quyền của Ngài khi chúng ta nói về Chúa cho người khác, dạy họ Kinh Thánh, đương đầu với tội lỗi của thế giới này, và đem sự chữa lành đến những người thương tổn. Nếu chúng ta hoàn toàn thuận phục quyền làm chủ của Chúa Giê-xu, người khác sẽ thấy thẩm quyền của Ngài qua chúng ta.
‘Đức Chúa Giê-xu đến và phán với họ rằng: “Tất cả thẩm quyền trên trời dưới đất đã giao cho Ta.”‘ (Ma-thi-ơ 28:18)

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-xu, xin giúp chúng con sống và hầu việc Ngài bằng thẩm quyền mà Ngài đã từng bày tỏ khi còn ở trên đất này. Xin giúp chúng con biết đầu phục và vâng theo lời Ngài trong mọi sự. Con cầu nguyện, trong Danh Chúa Giê-xu. A-men!

Bạn có đang sống một cuộc đời bày tỏ thẩm quyền của Chúa Giê-xu trên bạn và qua bạn hay không? Hãy đầu phục Chúa và vâng lời Ngài. Hãy xin Chúa ban cho bạn uy quyền của Ngài khi bạn làm chứng, dạy dỗ và giúp đỡ người khác.

Bạn thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chúa hoặc nếu bạn có những khó khăn, trăn trở nào cần chia sẻ với chương trình, hãy để lại bình luận ở cuối bài, inbox tại fanpage của Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ: chiase@oneway.vn. Chúa Giê-xu yêu bạn. Chương trình rất mong được kết nối với bạn.

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!