Tôi Đã Được Biến Đổi Như Thế Số 1521: Cảm Tạ Ơn Chúa (Phần 1)

Đăng ngày: 22-09-2015

TDDBDNT 1521c

PTV: Phước Thảo, Lê Tuấn

1 Bình Luận

Lê kỳ Quang

28/09/2015

Đức Chúa Giê xu phán:
Ngày trước con cũng đã đủ làm theo ý muốn người ngoại đạo rồi, mà ăn ở theo tà tịch, tư dục, say rượu, ăn uống quá độ, chơi bời, và thờ hình tượng đáng gớm ghiếc.
Vì ấy bởi điều đó mà Tin Lành cũng đã giảng ra cho kẻ chết, hầu cho sau khi chịu xét đoán theo loài người về phần xác, thì con được sống theo Đức Chúa Trời về phần hồn.
Ta đã xóa sự phạm tội con như mây đậm, và tội lỗi con như đám mây.
Hãy trở lại cùng Ta, vì Ta đã chuộc ngươi.
Vậy, con hãy ăn năn và trở lại, đặng cho tội lỗi mình được xóa đi,
Vậy, hỡi con, hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Jêsus Christ mà làm cho mình mạnh mẽ.
Hãy nhờ Đức Thánh Linh ngự trong con mà giữ lấy điều phó thác tốt lành.
Hãy lấy lòng tin và yêu trong Đức Chúa Jêsus Christ mà giữ lấy mẫu mực của các sự dạy dỗ có ích, là sự con đã nhận lãnh nơi Ta.
Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên con, thì con sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.
a men
Muốn thật hết lòng