Tôi Đã Được Biến Đổi Như Thế Số 1526: Thiên Chúa Diệu Kỳ

Đăng ngày: 27-10-2015

TDDBDNT 1526 - THIEN CHUA TUYET VOI (600P)

PTV: Phước Thảo, Linh Năng

1 Bình Luận

Nhân

27/10/2015

Chúa thật là tuyệt vời. Cảm tạ Chúa vì có những sự biến đổi cả cuộc đời