Tôi Đã Được Biến Đổi Như Thế Số 1528: Tôi Nói Lời Tha Thứ

Đăng ngày: 10-11-2015

TDDBDNT 1528c

PTV: Phước Thảo, Linh Năng

2 Bình Luận

Elizabeth

03/01/2017

cảm tạ Chúa!
Ngài quá tuyệt vời Chúa ơi!
Amen!

hoa huỳnh

06/04/2016

Cảm tạ chúa tình yêu của ngài thật vĩ đại. Tôi đã rơi nước mắt thật cảm động vì qua câu chuyện của chị tôi nhìn thấy hình ảnh của mình trong đó.chúa ơi con yêu ngài