Truyện Kể Cuối Tuần Số 17014: Bước chân lầm lỡ

Đăng ngày: 17-06-2017

1 Bình Luận

sondung17@ yahoo.com.vn

12/10/2017

Cảm ơn Chúa! Đấng yêu thương, Đấng tể trị quyền năng! Xin kéo lòng con để lúc nào con cũng được gần gũi Ngài> Câu chuyện thật ý nghĩa cho đời sống của mỗi con cái Chúa đặc biệt là thế hệ trẻ trong thời đại mà tiền tài vật chất đang là những chiếc bẫy cám dỗ chúng ta xa lạc nhà Chúa!