Truyện Kể Cuối Tuần Số 17021: Lối đi ngay dưới chân mình

Đăng ngày: 04-11-2017

4 Bình Luận

Minh Thoa

17/11/2017

Halelugia ! Cám ơn Chúa vô cùng !

Thị Hạnh

04/11/2017

Tạ ơn Đức Chúa Trời

Mysam

04/11/2017

Cảm ơn Chúa vì lời Ngài có năng quyền để biến đổi cuộc đời.

Phuong Pham

04/11/2017

Amen. Cám ơn Chúa