bình luận

1 bình luận
oneway avatarDuda ayun kim
Nguyen xin chua dan dat a trong duong loi cua ngai va day a biet luat phap cua ngai , tình yêu va lẽ thật,....nguyen an dien cua ngai gin giu con trong vòng tay ôm lấy của cha vao long cam ta on chúa ,amen
Trả lời -
01/05/2020