"Chớ quên làm việc lành và chia sẻ cho người khác, vì các tế lễ như thế làm hài lòng Đức Chúa Trời." (Hê-bơ-rơ 13:16)

 

Lời cầu nguyện hôm nay:

Con cảm ơn Chúa vì đã dạy cho con biết quan tâm, chia sẻ cho những người xung quanh mình. Xin Chúa đẩy lùi dịch bệnh ra khỏi đất nước con và xin Cha cũng chúc phước trên những hoàn cảnh khó khăn, ban sự bình an trên họ. Trong Danh Chúa Giê-xu Christ Amen.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này