“Ta là cây nho thật, Cha Ta là người trồng nho. Bất cứ cành nào trong Ta không kết quả thì Ngài chặt đi, còn những cành nào kết quả thì Ngài tỉa sửa để được nhiều quả hơn.” (Giăng 15: 1-2)

 

Lời cầu nguyện hôm nay:

Cảm ơn Chúa vì Ngài luôn tỉa sửa con. Xin giúp chúng con tin cậy và để Ngài hành động trên đời sống mình. Để rồi bông trái Thánh Linh sẽ được bày tỏ qua chính đời sống của con. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện. Trong Danh Chúa Giê-xu Christ. Amen!

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này