Kinh Thánh: Lu-ca 2:1–2 “Lúc ấy, Sê-sa Au-gút-tơ ra chiếu chỉ kiềm tra dân số trong khắp thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên được thực hiện trong thời Qui-ri-ni-u làm tổng trấn xứ Sy-ri.”


Thật là thú vị khi Lu-ca giải thích rằng sự kiểm tra dân số này là lần thứ nhất. Thỉnh thoảng mới có một đợt kiểm tra dân số mới, nhưng thuế thì đòi hỏi phải nộp hàng năm. Các lãnh đạo tôn giáo thách thức Đấng Christ về những thuế này trong Ma-thi-ơ 22:17. Khi Đấng Christ bị bắt, họ thậm chí buộc tội Ngài một cách giả dối rằng Ngài bảo người ta đừng đóng thuế cho người La Mã. Người Y-sơ-ra-ên không tình nguyện đóng thuế, họ ghét sự đóng thuế và các luật lệ của hoàng đế La Mã. Họ tuyên bố rằng vì họ là dân của Đức Chúa Trời, họ nên được tự do khỏi hoàng đế. Họ tranh cãi về việc có nên nộp tiền triều cống hay không. Nhưng dù sao họ phải nộp tiền thuế bởi vì họ không thể dùng vũ lực để tự vệ cho chính họ.

Họ muốn kéo Đấng Christ vào giữa sự tranh luận này, để nhân cớ đó giao nộp Ngài cho các quan chức La Mã. Vì vậy sự kiểm tra dân số này không có gì hơn là một bổn phận phổ biến trong mọi vùng đất. Hàng năm, mọi người đều phải nộp triều cống. Lưu ý cách Lu-ca chọn từ rất chính xác. Sự giáng sinh của Đấng Christ xảy ra trong thời trị vì của Sê-sa Au-gút-tơ và trong khi Qui-ri-ni-u làm quan tổng trấn xứ Sy-ri – quận của La Mã bao gồm Y-sơ-ra-ên lúc đó.

Kinh Thánh chép rằng Đấng Christ được sinh ra trong đợt kiềm tra dân số đầu tiên, điều đó cho thấy rằng vương quốc của Ngài không mang yếu tố chính trị, và sự cai trị của Ngài không ở trên những kẻ cai trị thế tục. Thay vào đó, Ngài và cha mẹ vâng phục những kẻ cai trị này. Nếu Đấng Christ muốn bày tỏ rằng Ngài sẽ cai trị người khác, Ngài không thể được sinh ra trước sự kiểm tra dân số này. Thời hạn về sự giáng sinh của Đấng Christ, theo ý định của Đức Chúa Trời, cho chúng ta thấy rằng Ngài không muốn cai trị thế gian.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này