Kinh Thánh: Lu-ca 2:33 “Cha mẹ con trẻ ngạc nhiên về những lời Si-mê-ôn nói về con trẻ.”


Những lời nói đáng kinh ngạc đó là gì? Ai nói với họ về Chúa Jêsus? Dĩ nhiên những lời đáng kinh ngạc là của Si-mê-ôn. Ông ẳm con trẻ Giê-su trong tay và nói: “Lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho đầy tớ Chúa qua đời bình an, theo như lời Ngài; vì con mắt tôi đã thấy sự cứu rỗi của Ngài, mà Ngài đã chuẩn bị trước mặt muôn dân, là ánh sáng soi đường cho các dân ngoại, và là vinh quang của Y-sơ-ra-ên, tức dân Ngài.” (Lu-ca 2:29-32).

Ma-ri và Giô-sép kinh ngạc khi nghe nói con trẻ sẽ là sự sáng cho cả thế giới, một Đấng Cứu Thế cho mọi người, và vinh quang của Y-sơ-ra-ên. Họ cũng kinh ngạc vì chính Si-mê-ôn nghĩ rất nhiều về con trẻ đến nỗi ông qua đời cách vui mừng sau khi gặp Ngài.

Thật đáng lưu ý vì một người vĩ đại như vậy ca ngợi con trẻ này trong một nơi thánh công cộng, vì Giê-su chỉ là một con trẻ nghèo khó, và không quan trọng. Mẹ Ngài là nghèo nàn, và thấp kém, và cha Ngài Giô-sép cũng không phải là giàu có. Làm thế nào một con trẻ như vậy được kể là Chúa Cứu Thế của mọi người, sự sáng cho mọi dân tộc, và vinh quang của Y-sơ-ra-ên?

Ngày nay, chúng ta biết toàn bộ câu chuyện, nên chúng ta dường như không thấy có gì lạ lùng. Nhưng thời điểm,  không ai biết gì về điều đó, nên chắc hẳn câu nói của Si-mê-ôn nghe có vẻ rất lạ lùng. Con trẻ nghèo nàn là rất tương phản với con người mạnh mẽ, và vĩ đại mà Si-mê-ôn đề cập đến. 

Nhưng dẫu sao thì Giô-sép và Ma-ri tin lời ông, và đó là lý do vì sao họ kinh ngạc. Nếu họ không tin thì họ sẽ không quan tâm đến lời nói của Ông Si-mê-ôn. Những gì ông đã nói sẽ dường như là giả dối và vô ích hơn là đáng ngạc nhiên. Vì vậy sự kinh ngạc của Giô-sép và Ma-ri cho chúng ta thấy đức tin lớn của họ.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này