“Lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời!” (Ê-sai 40:8b)

 

Lời cầu nguyện hôm nay:

Chúa ơi, chúng con tin rằng Ngài là Đấng quyền năng vượt qua khỏi mọi quy luật của tự nhiên. Lời của Chúa là chân thật và còn mãi đến đời đời. Con cầu nguyện. Trong Danh Chúa Giê-xu Chirst. Amen!

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này