“Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va chắc chắn được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.” (Ê-sai 40:31)

 

Lời cầu nguyện hôm nay:

Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài luôn thêm sức cho những ai biết trông đợi Ngài. Xin ban thêm sức cho chúng con để chúng con không còn sự mệt mỏi. Chúng con cùng nhau cầu nguyện. Trong Danh Chúa Giê-xu Christ. Amen!

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này