“ Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống; chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy.”  (1 Giăng 3:16)

 

Lời cầu nguyện hôm nay:

“Cảm  ơn Chúa vì tình yêu to lớn của Ngài dành cho chúng con, xin Chúa giúp con cũng đem tình yêu lớn lao của Ngài chia sẻ cho mọi người. Con cầu nguyện: Trong Danh Chúa Giê-xu Christ. Amen”

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này