“Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:33)

 

Lời cầu nguyện hôm nay:

“Con cảm ơn Chúa vì Ngài tạo dựng nên thật là tốt đẹp. Xin cho cho con luôn biết ơn Ngài, nếu có những điều nào làm chúng con không vui, thay vì phàn nàn, buồn bã thì chúng con sẽ tìm kiếm phước lành của Ngài. Con cầu nguyện: Trong Danh Chúa Giê-xu Christ. Amen”

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này