“Trong các con có ai làm cha, khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là xin cá mà cho rắn thay vì cá chăng? Hay là xin trứng mà cho bò cạp chăng? Vậy, nếu các con là người xấu còn biết cho con cái mình các vật tốt, huống chi Cha ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài sao!” (Lu-ca 11:11-13)

 

Lời cầu nguyện hôm nay:

“Con cảm ơn Chúa vì Ngài là Cha của mỗi chúng con, trong thế gian này dù hoàn cảnh như thế nào thì chúng con cũng không cô đơn vì Chúa luôn ở bên lắng nghe và giúp đỡ. Con cảm ơn Cha và cầu nguyện Con cầu nguyện: Trong Danh Chúa Giê-xu Christ. Amen”

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này