“Nhưng bất cứ ai tin nhận Ngài, tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời”. (Giăng 1:12)

 

Lời cầu nguyện hôm nay:

“Cảm ơn Chúa vì khi con tin nhận Ngài thì con được ở trong sự bảo vệ của Ngài. Con cầu xin Chúa giúp để nhiều bạn bè và người thân của chúng con cũng tin Ngài và ở trong sự chăm sóc của Ngài. Con cầu  nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men!”

 

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này