“Tôi cũng xem tất cả mọi sự như là lỗ, vì sự nhận biết Đấng Christ Jêsus, Chúa tôi, là quý hơn hết. Vì Ngài, tôi đành chịu lỗ tất cả, và xem những điều đó như rác rưởi, để được Đấng Christ” (Phi-líp 3:8)

 

Lời cầu nguyện hôm nay:

“Cảm ơn Chúa vì Ngài ban cho chúng con có gia đình, bạn bè, hội thánh và cho chúng con được ở trong Ngai. Xin giúp chúng con không ganh tỵ với người khác nhưng luôn bày tỏ tình yêu Chúa để nhiều người cũng nhận được tình yêu của Ngài. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jesus Christ. A-men”

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này