“Hãy trao gánh nặng của con cho Đức Giê-hô-va Ngài sẽ nâng đỡ con; Ngài sẽ chẳng bao giờ để người công chính bị rúng động.”( Thi-thiên 55:22)

 

Lời cầu nguyện hôm nay:

“Cảm ơn Chúa vì Ngài đã gánh thay con mọi điều, xin Chúa giúp để con không tự mình tạo ra những gánh nặng như sự giận dữ, ganh tị nhưng con trao mọi điều đó cho Chúa và biết sống yêu thương, tha thứ lẫn nhau. Con cầu nguyện: Trong Danh Chúa Giê-xu. Amen”

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này