“Tôi ưa thích luật lệ Chúa, sẽ chẳng quên lời của Chúa” Thi thiên 119:16

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này