“Hãy mạnh dạn, can đảm! Chớ run sợ, chớ kinh hãi! Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con vẫn ở cùng trong mọi nơi con đi” (Giô-suê 1:9)

 

Lời cầu nguyện hôm nay:

 

 Cha ơi, xin Ngài giúp con luôn có sự mạnh dạn, can đảm như lời của Ngài đã dành cho con hôm nay. Con tin rằng Ngài luôn ở bên cạnh con và chúc phước trong mọi việc con làm. Trong Danh Chúa Giê-xu Christ Amen.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này