“Con người hoạch định đường lối mình, nhưng Đức-giê-hô-va chỉ dẫn các bước của người.” (Châm Ngôn 16:9)

 

Lời cầu nguyện hôm nay:

Cảm ơn Chúa vì Ngài luôn chuẩn bị cho chúng con những kế hoạch hoàn hảo, xin dạy chúng con luôn nghĩ tích cực và tin cậy Ngài trong mọi hoàn cảnh mà chúng con phải đối diện. Con cầu nguyện. Trong Danh Chúa Giê-xu Chirst. Amen!

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này