“Lạy Đức Giê-hô-va, xin gìn giữ miệng con và canh cửa môi con.” (Thi Thiên 141:3)

 

Lời cầu nguyện hôm nay:

Chúa ơi, cảm ơn Chúa vì Ngài dạy con phải biết gìn giữ miệng lưỡi của con. Xin cho con chỉ dùng môi miệng này để ca ngợi Chúa, nói ra những lời lành an ủi người khác. Con cầu nguyện. Trong Danh Chúa Giê-xu Chirst. Amen!

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này