“Đa-vít nói: “Anh em ơi đừng làm như thế với những gì mà Đức Giê-hô-va đã ban cho chúng ta! Ngài đã gìn giữ chúng ta và phó vào tay chúng ta đám quân đã đến đánh chúng ta. Vậy, anh em nói thế ai nghe cho được? Phần của người ra trận và phần của người giữ đồ đạc phải bằng nhau; họ phải được chia phần như nhau.”” (1 Sa-mu-ên 30: 23-24)

 

Lời cầu nguyện hôm nay:

Con cảm ơn Chúa vì Ngài yêu con. Xin giúp con luôn luôn vui vẻ trong mọi việc làm và không ganh tị hay phàn nàn khi có bạn khác có được nhiều phần thưởng hơn con. Con cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen!

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này