“Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi.” (Giăng 16: 33a)

 

Lời cầu nguyện hôm nay:

Chúng con cảm ơn Chúa vì giữa thế gian luôn đầy những tin tức tồi tệ xung quanh chúng con thì Ngài ban cho chúng con sự vững vàng nhờ tin lành. Đó là Chúa đã thắng thế gian rồi. Chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều và hết lòng thành kính cầu nguyện. Trong Danh Chúa Giê-xu Christ. Amen!

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này