Đức tin là phương tiện để con người kết nối và liên hệ với Đức Chúa Trời. Vậy theo bạn, khi lượng giá đời sống đức tin của bản thân, bạn nghĩ Chúa sẽ đánh giá đức tin bạn như thế nào? Liệu Ngài vui lòng và hết lời khen ngợi, hay Ngài lên tiếng quở trách?

“Nghe những lời ấy, Đức Chúa Jêsus ngạc nhiên về viên đội trưởng, quay lại bảo đoàn dân đi theo Ngài rằng: “Ta bảo các ngươi, ngay trong dân Y-sơ-ra-ên, Ta cũng không thấy đức tin nào như vậy.”” (Lu-ca 7:9)

Cách đây vài năm, khi nghiên cứu hai sách Phúc m cùng lúc với 2 nhóm học Kinh Thánh khác nhau, lúc đầu tôi tưởng các sách này chỉ là sự lặp lại của nhau và tôi có phần cảm thấy nhàm chán. Nhưng khi càng đào sâu vào Lời Chúa, tôi nhận ra nhiều điều tuyệt vời. Cả hai sách tôi học đều cho tôi thấy Chúa Giê-xu tập chú vào đức tin nhiều như thế nào.

Trong Giăng 6, Chúa Giê-xu đã quở trách những môn đồ là thiếu đức tin sau khi họ chứng kiến phép lạ Chúa hoá bánh cho hàng ngàn người ăn. Và rồi trong Ma-thi-ơ 14, Phi-e-rơ bước ra khỏi thuyền, đặt chân xuống và đi trên mặt nước. Nhưng khi rời mắt khỏi Chúa thì ông bắt đầu chìm.

“Tức thì, Đức Chúa Jêsus đưa tay nắm lấy Phi-e-rơ và nói rằng: “Con thật ít đức tin, sao con lại nghi ngờ?” (Ma-thi-ơ 14:31).

Một câu chuyện được ký thuật trong Lu-ca 7 cho thấy gương mẫu của một đức tin lạ lùng. Một viên đội trưởng xin Chúa chữa lành cho người đầy tớ của mình. Nhưng khi Ngài gần tới nhà thì ông nhờ người nói với Chúa là Ngài không cần vào nhà đâu bởi vì ông tin rằng người đầy tớ mình sẽ được lành nếu Chúa chỉ cần phán một lời. Khi nghe như vậy, Chúa Giê-xu đáp rằng, “Ta bảo các ngươi, ngay trong dân Y-sơ-ra-ên, Ta cũng không thấy đức tin nào như vậy” (Lu-ca 7:9).

Kinh Thánh có mô tả một số loại đức tin. Đức tin đầu tiên là đức tin cứu rỗi mà Chúa ban cho nhiều người trong chúng ta. Nếu không có đức tin cứu rỗi thì chúng ta vẫn còn đang chết mất trong tội lỗi mình. Một loại đức tin khác là đức tin nương cậy, tin rằng Chúa vẫn đang tể trị và kiểm soát mọi sự trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Nhưng đây không phải là điều dễ dàng. Hiện tại gia đình tôi đang đối diện với một khủng hoảng. Liệu tôi có tin rằng Chúa là Đấng có thể chữa lành?

Có lẽ câu trả lời là CÓ nhưng rõ ràng trong lòng tôi vẫn không chắc.

Trong một quyển sách viết về đời sống cầu nguyện, tác giả đứng trong tư cách một đứa trẻ để thưa chuyện với Chúa. Ở đó không có những lời sáo rỗng, không có sự giả hình. Và tôi học được điều này. Tôi khẩn thiết kêu xin Chúa cứu lấy người thân yêu của tôi vì tôi không muốn xa rời người ấy. Tôi hoàn toàn tin chắc rằng Chúa có quyền năng chữa lành nên tôi chạy đến với Ngài và cầu xin.

Còn bạn thì sao? Nếu bạn chưa có đức tin cứu rỗi thì hãy cầu xin Chúa ban cho bạn đức tin ấy để bạn không bị kết tội và hư mất? Nếu trong đời sống hằng ngày, bạn cần đức tin nương cậy, vậy hãy cầu xin Chúa ban cho bạn đức tin ấy.

Gia-cơ dạy chúng ta rằng:

“Nếu người nào trong anh em thiếu sự khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ ban cho, vì Đức Chúa Trời là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không lời phiền trách. Nhưng phải cầu xin bằng đức tin, không chút nghi ngờ, vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió dập dồi và cuốn đi đây đó.” (Gia-cơ 1:5-6).

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con tin Ngài. Xin giúp con hoàn toàn nương cậy nơi Chúa, Đấng đang kiểm soát cuộc đời con và có quyền trên tất cả. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

Bạn thân mến, nếu bạn thấy mình vẫn chưa hết lòng tin cậy Chúa trong đức tin, hãy ăn năn và xưng tội với Chúa. Hãy chân thành thưa với Chúa rằng “Lạy Chúa con tin, xin cứu giúp con trong sự vô tín của mình".

Bạn thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chúa hoặc nếu bạn có những khó khăn, trăn trở nào cần chia sẻ với chương trình, hãy để lại bình luận ở cuối bài, inbox tại fanpage của Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ: chiase@oneway.vn. Chúa Giê-xu yêu bạn. Chương trình rất mong được kết nối với bạn.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này