Trong tay người thợ gốm, đất sét có thể trở thành một chiếc bình hoa sang trọng nơi phòng khách, nhưng cũng có thể trở thành một chiếc bình chứa rác trong nhà bếp. Đất sét không thể tự quyết định mình sẽ được dùng vào mục đích sang hay hèn. Tuy nhiên, là con người được dựng nên theo hình ảnh Đức Chúa Trời, Chúa cho phép con cái Ngài quyền lựa chọn: tiếp tục sống trong thân phận thấp hèn lúc ban đầu, hay sẽ phát triển trong sự thánh khiết để làm vinh hiển danh Ngài?

Hôm nay, ngày 08/08/2022, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Daphne Delay qua chủ đề BẠN MUỐN TRỞ THÀNH AI?

"Trong một ngôi nhà lớn, không chỉ có bình bằng vàng, bình bằng bạc, mà cũng có bình bằng gỗ bằng đất nữa; thứ thì dùng vào việc sang, thứ thì dùng vào việc hèn. Vì vậy, nếu ai thanh tẩy mình khỏi những điều ô uế đó thì sẽ trở nên chiếc bình sang trọng, được thánh hóa, hữu dụng cho chủ và sẵn sàng cho mọi việc lành" (2 Ti-mô-thê 2:20-21)

Tôi đặt một chiếc bình hoa trước cửa để đón khách. Nó khiến ngôi nhà tươi sáng và sang trọng hơn hẳn. Nhưng chiếc thùng rác trong nhà bếp thì hoàn toàn ngược lại. Đối với tôi nó cũng có giá trị, nhưng theo một cách khác. Tuy nhiên, cả hai đều là bình chứa trong nhà tôi - một bên sang trọng - một bên hèn kém.

Đây chính là bức tranh minh họa mà sứ đồ Phao-lô dùng để hướng dẫn Hội Thánh Rô-ma và Ti-mô-thê, người con thuộc linh của ông khi ông mô tả những chiếc bình trong vương quốc Đức Chúa Trời. Ông nói:

"Trong một ngôi nhà lớn, không chỉ có bình bằng vàng, bình bằng bạc, mà cũng có bình bằng gỗ bằng đất nữa; thứ thì dùng vào việc sang, thứ thì dùng vào việc hèn" (2 Ti-mô-thê 2:20).

Ngôi nhà lớn tượng trưng cho vương quốc Đức Chúa Trời. Những chiếc bình tượng trưng cho những loại người khác nhau trong Nhà Chúa. Và đây là vấn đề khiến nhiều người bối rối: tại sao Chúa dùng người này vào việc sang, nhưng lại dùng người khác vào việc hèn?

Đầu tiên, chúng ta phải hiểu cách lựa chọn từ ngữ của sứ đồ Phao-lô. Từ “sang” có thể được hiểu là cao quý, dùng để mô tả cấp bậc hoặc chức danh; nhưng trong trường hợp này, nó được dùng để mô tả một nhân vật xuất sắc hoặc một phẩm hạnh tốt đẹp. Từ “hèn” có thể được hiểu là ti tiện - một từ ngữ mà chúng ta hiếm khi nghe hoặc sử dụng trong thời đại ngày nay. Nhưng nó chỉ đơn giản có nghĩa là thấp kém hoặc hèn mọn hơn. Vậy nên, “sang” mô tả một người phát triển trưởng thành, còn “hèn” mô tả một người kém phát triển hơn.

Điểm thú vị là đây: sẽ thật ngớ ngẩn nếu tôi cắm hoa vào thùng rác và đem chưng ở phòng khách. Thùng rác không thể đòi hỏi trở thành một chiếc bình hoa, hơn nữa tôi cũng không thể làm được điều đó. Tuy nhiên, nguyên tắc này không đúng trong vương quốc Chúa. Sứ đồ Phao-lô nói:

"Trong một ngôi nhà lớn, không chỉ có bình bằng vàng, bình bằng bạc, mà cũng có bình bằng gỗ bằng đất nữa; thứ thì dùng vào việc sang, thứ thì dùng vào việc hèn. Vì vậy, nếu ai thanh tẩy mình khỏi những điều ô uế đó thì sẽ trở nên chiếc bình sang trọng, được thánh hóa, hữu dụng cho chủ và sẵn sàng cho mọi việc lành" (2 Ti-mô-thê 2:20-21).

Bạn đã hiểu mấu chốt vấn đề chưa? Phao-lô nói "nếu ai thanh tẩy mình khỏi những điều ô uế đó". “Những điều ô uế đó” chính là “việc hèn” trong câu trước. Trong Nhà Chúa có rất nhiều chiếc bình, một số được dùng để mang lại sự tôn trọng và vinh hiển cho Đức Chúa Trời, một số khác được dùng cho những công việc bình thường. Tuy nhiên, CẢ HAI đều ở trong Nhà Chúa, nghĩa là cả hai đều thuộc về Chúa.

Với tư cách con cái Đức Chúa Trời, chúng ta là những chiếc bình trong nhà Ngài. Tuy nhiên, không giống như việc bình hoa và thùng rác không thể thay đổi chức năng của chúng, Chúa cho phép chúng ta hoàn toàn tự do quyết định. “Nếu ai thanh tẩy mình khỏi những điều ô uế đó thì sẽ trở nên chiếc bình sang trọng, được thánh hóa, hữu dụng cho chủ và sẵn sàng cho mọi việc lành”. Nói cách khác, khi một người tầm thường thay đổi bản thân để trở nên thánh khiết, người đó sẽ là chiếc bình sang trọng trong Nhà Chúa.

Phao-lô đã sử dụng cùng một hình ảnh minh họa này trong thư Rô-ma, nhưng qua một ví dụ khác. Ông nhắc nhở họ về cách Đức Chúa Trời sử dụng Môi-se và Pha-ra-ôn, Ngài bày tỏ lòng thương xót đối người này và làm cứng lòng người kia. Tiếp theo, ông nói:

"Thế thì bạn sẽ hỏi tôi rằng: “Nếu vậy sao Ngài còn quở trách? Vì ai có thể chống lại ý muốn Ngài được?” Thưa bạn, bạn là ai mà dám cãi lại Đức Chúa Trời? Làm sao sản phẩm được nắn nên lại có thể nói với người nắn nên nó rằng: “Sao ông đã nắn tôi như thế nầy?” Người thợ gốm lại không có quyền trên đất sét, để từ trong cùng một đống đất mà nắn nên loại bình dùng vào việc sang trọng và loại khác dùng vào việc thấp hèn sao?" (Rô-ma 9:17-21)

Đó là những câu hỏi rất hay.

Kinh Thánh cho biết rõ ràng Đức Chúa Trời đã làm cứng lòng Pha-ra-ôn, vậy nên dường như điều này cũng áp dụng với con người ngày nay, đúng không? Tuy nhiên, có một điểm hoàn toàn khác biệt - CỨU CHÚA JÊSUS. Cuộc đời, sự thương khó và phục sinh của Ngài đã xé tan bức tường ngăn cách giữa Đức Chúa Trời và con người, nhờ đó thay đổi mọi chức năng trong Nhà Chúa. Đây là lý do sứ đồ Phao-lô nói rằng bây giờ bạn và tôi có khả năng lựa chọn mình sẽ là chiếc bình dùng vào việc sang hay việc hèn.

Trở lại với câu hỏi của sứ đồ Phao-lô trong thư Rô-ma về việc người thợ gốm có quyền trên đất sét, chúng ta thấy Phao-lô không bỏ qua câu trả lời. Ông nhắc nhở Hội Thánh Rô-ma qua nhiều lời tiên tri trong Cựu Ước, khi Đức Chúa Trời phán:

“Ta sẽ gọi những người chẳng phải dân Ta là dân Ta, những người không được yêu dấu là yêu dấu; và tại nơi Ta phán cùng họ: ‘Các ngươi không phải là dân Ta,’ thì cũng chính tại đó họ sẽ được gọi là ‘con cái Đức Chúa Trời hằng sống’” (Rô-ma 9:25-26).

Nói cách khác, Đức Chúa Trời đã nói tiên tri về thời đại chúng ta đang sống, nơi những chiếc bình không được trân quý sẽ được đưa vào Nhà Cha, và được ban cho năng lực trở thành con cái yêu dấu của Đức Chúa Trời.

Điều đó tùy thuộc vào bạn. Khi bạn tiếp nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của đời sống mình, bạn sẽ được vào Nhà Cha, không còn là người ngoài hay kẻ mồ côi nữa. Và trong tình yêu thương cao cả, Đức Chúa Trời phán: "Bây giờ con sẽ quyết định ... thanh tẩy mình khỏi những điều ô uế và làm vinh hiển danh Ta? Hay con sẽ tiếp tục sống trong thân phận thấp hèn như khi Ta tìm thấy con lúc đầu?" Đây là trường hợp duy nhất mà người thợ gốm cho đất sét cơ hội tự quyết định chức năng của mình. Cũng giống như khi giáo viên hỏi các em học sinh: "Em muốn trở thành ai khi lớn lên?" Câu trả lời của bạn là gì?

Cầu nguyện: Cảm tạ ơn Chúa vì con đã nhận được đặc ân trở thành con cái yêu dấu của Ngài, được trở thành một chiếc bình hữu dụng trong Nhà Cha. Xin Chúa giúp con sẵn sàng để phục vụ cho mọi mục đích thiêng liêng trong Nhà Chúa. Xin Chúa thánh hóa con, giúp con ngày càng trưởng thành trong đức tin để làm vinh hiển danh Ngài. Con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jêsus Christ, Amen.

Quý thính giả thân mến, bạn đã đưa ra quyết định của mình chưa? Bạn sẽ là chiếc bình dùng vào việc “hèn” hay việc “sang”? Bạn sẽ tiếp tục sống một cuộc đời thấp kém như lúc ban đầu, hay sẽ ngày càng trở nên vượt trội để làm rạng danh Đức Chúa Trời? Quyền lựa chọn giờ đây tùy thuộc vào bạn. Vậy thì, bạn muốn trở thành ai?

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

 

  • Hotline: 0896 164 199

 

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này