Mỗi ngày trong cuộc sống giữa thế gian này là một cuộc chiến với thế lực mờ tối luôn lăm le cám dỗ và mưu hại linh hồn chúng ta. Nhưng không có gì phải nao núng, vì Chúa chúng ta đã khẳng định rằng chiến thắng vốn đã thuộc về Ngài và những ai yêu mến danh Ngài. Và Ngài cũng hướng dẫn chúng ta con đường để dẫn đến chiến thắng vinh quang ấy.

Hôm nay, ngày 11/01/2023, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Gordon Robertson qua chủ đề CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN CHIẾN THẮNG.

"Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi” (Giăng 16:33)

Giữa trận chiến, chúng ta cần làm gì? Đầu tiên, chúng ta nên vui mừng - vì phần thắng vốn thuộc về chúng ta! Điều này thúc đẩy chúng ta cầu nguyện và thay đổi quan điểm của mình.

Tại sao chúng ta vốn đã chiến thắng? Chúa Jêsus phán:

"Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi” (Giăng 16:33)

Độ vĩ đại của chiến thắng được xác định bởi chiều sâu của cuộc chiến. Chúa kêu gọi chúng ta rao giảng Phúc Âm cho thế gian, và Sa-tan biết thời gian của hắn không còn nhiều. Hắn đang ra sức đánh cắp phước hạnh của mọi người và lừa họ bước xa khỏi lời kêu gọi của Chúa.

Con rắn nói với A-đam và Ê-va rằng ăn trái cấm sẽ giúp họ trở nên giống như Đức Chúa Trời, trong khi lẽ ra họ phải nhận ra rằng: “Chúng ta vốn đã là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Hắn đang cám dỗ chúng ta không vâng lời Ngài.”

Trong Giăng 10:10, Chúa Jêsus bày tỏ sự tương phản rõ rệt giữa công việc của Sa-tan và sứ mệnh của Ngài:

“Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết, và hủy diệt; còn Ta đã đến để chiên được sự sống và sự sống sung mãn.”

Để chiến thắng, chúng ta phải mặc lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, giống như sứ đồ Phao-lô đã mô tả trong Ê-phê-sô 6:11-18, và kết luận rằng:

“Hãy thường xuyên dùng mọi lời khẩn nguyện, nài xin, mà cầu nguyện trong Thánh Linh…”

Tương tự, sứ đồ Phao-lô viết trong 1 Ti-mô-thê 2:1:

“Vậy, trước hết ta khuyên dặn con phải dâng lời khẩn nguyện, cầu xin, cảm tạ và cầu thay cho mọi người.”

Ông không chỉ nói: “Hãy cầu thay cho mọi người”. Ông nói rằng “Phải dâng lời khẩn nguyện, cầu xin, cảm tạ và cầu thay.” Tại sao? Bởi vì:

“Đó là điều tốt đẹp và hài lòng Đức Chúa Trời, Cứu Chúa chúng ta, là Đấng muốn mọi người được cứu rỗi và nhận biết chân lý” (câu 3-4).

Đức Chúa Trời muốn mọi người đều được cứu. Đó là lý do tại sao Ngài truyền lệnh cho chúng ta đi khắp thế gian rao giảng Tin Lành. Và như Khải Huyền 12:11 đã hứa, chúng ta sẽ chiến thắng nhờ huyết Chiên Con và lời làm chứng của chúng ta.

Thế nên, chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì đó là con đường dẫn đến chiến thắng - chiến thắng bởi quyền trong huyết Chúa Jêsus và chiến thắng bởi sự chia sẻ Phúc Âm. Chúng ta hãy ca ngợi Chúa vì chiến thắng đã được dành ban cho những người ra đi vì danh Ngài.

Cầu nguyện: Tôn ngợi danh Chúa Jêsus Christ là Đấng đã chiến thắng thế gian! Ngài ban cho chúng con mọi khí giới thuộc linh và lòng can đảm để tiếp tục cuộc chiến không mệt mỏi với thế lực tối tăm. Xin giúp chúng con không ngừng cậy nhờ nơi quyền năng trong huyết báu của Ngài để sống và chia sẻ Phúc Âm cho mọi người, để ngày càng tiến tới trên con đường dẫn đến chiến thắng vinh quang. Con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jêsus Christ, Amen.

Quý thính giả thân mến, thật tuyệt vời khi biết rằng chúng ta đang chiến đấu với phần thắng nắm chắc trong tay. Vâng theo lời kêu gọi của Chúa, mỗi chúng ta hãy cùng dâng lời khẩn nguyện, cầu xin, cảm tạ và cầu thay cho những người xung quanh mình. Hãy tiếp tục bước ra và rao giảng Tin Lành, để hoàn thành sứ mệnh mà Cha yêu thương đã giao cho chúng ta - mang sự cứu rỗi đến cho cả thế giới.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này