Có bao giờ bạn thắc mắc tại sao một Đức Chúa Trời hằng sống, Đấng toàn năng lại không phán bảo trực tiếp sứ điệp của Ngài với những người tin thay vì bảo họ đọc Kinh Thánh? Tại sao Chúa lại chọn Kinh Thánh là phương cách để truyền đi thông điệp của Ngài? Và tại sao Chúa muốn sứ điệp của Ngài phải được chép lại?

“Hãy chép lấy khải tượng; và ghi nó rõ ràng trên một tấm bảng, để người đang chạy có thể đọc được” (Ha-ba-cúc 2:2).

“Một cây bút chì cùn có thể nhớ giỏi hơn cả bộ não nhạy bén nhất" - Bạn của tôi cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy và tôi thấy câu đó rất đúng. Tất cả chúng ta đều thích suy nghĩ cho rằng mình có thể nhớ bất cứ thứ gì mình muốn nhớ. Nhưng nếu thành thật với bản thân thì chúng ta thấy thực tế rất khác.

Tôi đã đi siêu thị nhiều đến nỗi tôi tự rút ra cho mình một bài học, đó là phải chép ra một danh sách những thứ mình cần mua nếu không muốn quay trở lại đó sau khi đã về nhà. Việc ghi xuống những thứ cần mua trước khi đi siêu thị cũng giúp tôi tiết kiệm thì giờ và không bị xao nhãng vào những thứ không cần thiết. Cầm trên tay tờ danh sách giúp tôi tiết kiệm tiền điện thoại gọi cho vợ khi mỗi lần đi ngang qua một món đồ nào đó rồi cứ nhớ nhớ quên quên, tự hỏi liệu đây có phải là thứ mình cần mua hay không.

Tôi biết đầu óc mình hạn hẹp, trí nhớ không sắc bén và thường hay quên. Bởi vậy tôi cảm ơn Chúa vô cùng vì Ngài hiểu tôi và Ngài đã cho tôi có quyển Kinh Thánh, là Lời của Ngài, để tôi có thể đọc bất cứ lúc nào. Chúa biết là không có cách nào khác giúp tôi nhớ mọi điều tôi cần biết tốt hơn cho bằng việc chép lại tất cả nội dung đó. Không những vậy, Chúa còn muốn đảm bảo là khi tôi chuyển tải sứ điệp của Ngài cho một người khác, thì những gì tôi trình bày là đúng và có cơ sở. Chính vì vậy, Chúa đã dùng hơn 40 con người khác nhau trải qua suốt hơn 1500 năm để ghi lại những nội dung cần thiết và sắp đặt chúng lại với nhau. Và cuối cùng, giờ đây tôi có thể cầm trên tay quyển sách được gọi là Kinh Thánh, Lời Đức Chúa Trời.

Thật tạ ơn Chúa vô cùng.

Những người không chấp nhận thẩm quyền của Kinh Thánh đã đưa ra một số lập luận như thế này, “Nếu Chúa muốn bày tỏ một thông điệp nào đó cho một ai đó thì Ngài có thể nói trực tiếp”, hay là “Kinh Thánh là một quyển sách cũ kỹ và lỗi thời, không phù hợp cho ngày hôm nay". Rồi có người lại nói cách mỉa mai: “Kinh Thánh hả? Phải không vậy? Nếu Chúa thực sự là Chúa thì có biết bao nhiêu cách để truyền thông với con người tốt hơn hẳn so với một quyển sách".

Đức Chúa Trời không chỉ biết rõ tôi mà Ngài còn hiểu rõ tất cả chúng ta. Chúa có rất nhiều điều để nói cho chúng ta. Ngài biết cách tốt nhất để truyền tải thông điệp của Ngài cho chúng ta chính là việc chép lại. Chúng ta sẽ thấy rõ điều này khi lướt qua một số phần Kinh Thánh.

Trong Xuất Ai Cập Ký 34:1, chính Chúa đã viết 10 điều răn trên hai bảng đá mới, thay thế bảng đá cũ mà Môi-se đã làm vỡ. Sau đó, Chúa cũng bảo Môi-se viết xuống những lời giao ước mà Ngài đã lập với Y-sơ-ra-ên. (Xuất Ai Cập Ký 34:27).

Biết trước việc dân Y-sơ-ra-ên sẽ đòi hỏi một vị vua, Chúa đã đưa ra những lời chỉ dẫn trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 17:18-19,

“Khi lên ngôi, căn cứ trên bản luật pháp do các thầy tế lễ dòng Lê-vi giữ, vua phải chép lại cho mình một bản sao luật pháp nầy. Bản ấy phải ở bên vua, và vua phải đọc suốt đời, để học tập kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời, tuân giữ mọi lời trong luật pháp và thực hành các mệnh lệnh nầy.”

Vua cần có một bản sao luật pháp cho chính mình để đọc hằng ngày và để biết mình trước mặt Đức Chúa Trời, để vâng theo lời dạy của Chúa. Nếu không suy gẫm Lời Chúa mỗi ngày thì vua sẽ dễ dàng đi lạc khỏi con đường của Chúa dành cho chính vua và sự cai trị của vua.

Tiên tri Ha-ba-cúc nhận được sự chỉ dẫn của Chúa là phải chép lại. Trong sự thất vọng và tan vỡ, vị tiên tri đã thắc mắc với Chúa về sự phán xét và về sự công chính. Ha-ba-cúc chờ đợi Chúa trả lời và Chúa bắt đầu bằng việc bảo ông:

“Hãy chép lấy khải tượng; và ghi nó rõ ràng trên một tấm bảng, để người đang chạy có thể đọc được” (Ha-ba-cúc 2:2).

Đức Chúa Trời muốn rằng câu trả lời của Ngài dành cho Ha-ba-cúc sẽ được lưu giữ và phổ biến đến mọi người. Ông phải làm điều đó như thế nào? HÃY CHÉP LẤY.

Trên đây chỉ là một vài ví dụ về những lần Chúa trực tiếp yêu cầu ai đó phải chép lấy, phải ghi xuống sứ điệp của Ngài. Và “cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời cảm thúc, có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị và huấn luyện trong sự công chính, để người của Đức Chúa Trời được toàn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành” (2 Ti-mô-thê 3:16-17).

Giống như lời chỉ dẫn của Chúa dành cho vua dân Y-sơ-ra-ên, mỗi chúng ta đều cần có bản sao Kinh Thánh cho riêng mình để đọc hằng ngày. Kinh Thánh bày tỏ chương trình của Chúa và sự hướng dẫn của Ngài cho chúng ta. Chúng ta cần phải biết và hiểu sứ điệp của Ngài.

Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa vì Ngài ban cho con Kinh Thánh để con có thể biết chương trình và sự hướng dẫn của Chúa cho cuộc đời con. Xin giúp con luôn trung tín, siêng năng đọc Lời Chúa mỗi ngày và làm theo. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

Bạn thân mến, hãy dành thời gian mỗi ngày đọc Kinh Thánh, hãy đọc lại và đọc lại nữa. Hãy yêu mến Lời Chúa. Và hễ khi nào bạn tìm thấy một câu hoặc một đoạn Kinh Thánh rất phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của mình, hãy chép lại. Bởi vì “một cây bút chì cùn có thể nhớ giỏi hơn cả bộ não nhạy bén nhất"

Bạn thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chúa hoặc nếu bạn có những khó khăn, trăn trở nào cần chia sẻ với chương trình, hãy để lại bình luận ở cuối bài, inbox tại fanpage của Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ: chiase@oneway.vn. Chúa Giê-xu yêu bạn. Chương trình rất mong được kết nối với bạn.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này