Sẽ có những lúc trong đời, chúng ta tự hỏi tại sao Chúa lại để hoàn cảnh này, khó khăn kia xảy ra đối với mình. Có thể chúng ta sẽ không hiểu hết được lý do tại sao mình phải trải qua những điều đó, nhưng khi chúng ta không hiểu thì điều chúng ta cần làm là tin cậy nơi tình yêu thương và sự nhân từ của Cha thiên thượng.

“Có một thầy tế lễ thuộc ban A-bi-gia, tên là Xa-cha-ri; vợ là Ê-li-sa-bét, thuộc dòng dõi A-rôn. Cả hai đều là người công chính trước mặt Đức Chúa Trời, vâng giữ mọi điều răn và lễ nghi của Chúa một cách trọn vẹn. Họ không có con, vì Ê-li-sa-bét hiếm muộn và cả hai đều cao tuổi” (Lu-ca 1: 6-7)

Khi đọc Kinh Thánh, có một số sự việc khiến chúng ta cảm thấy không tài nào hiểu được. Ở đây, Kinh Thánh cho chúng ta biết vợ chồng thầy tế lễ Xa-cha-ri và Ê-li-sa-bét là những người công chính trước mặt Chúa, họ giữ mọi điều răn và lễ nghi.

Họ được mô tả là những người trọn vẹn. Nhưng kết quả của đời sống họ thế nào? Họ không có con. Thật là khó hiểu phải không? Không một lời giải thích nào trên đất này có thể khiến người nghe cảm thấy thuyết phục.

Người Do Thái xem con cái là dấu hiệu của việc được Chúa ban ơn. Ngược lại, không có con là một dấu hiệu của sự rủa sả. Vậy tại sao một cặp vợ chồng tin kính Chúa lại không thể có con?

Bạn đã bao giờ đối diện với những hoàn cảnh mà mình không hiểu? Bạn bước đi gần gũi với Chúa, biết ơn và vâng lời Ngài, nhưng rồi bạn thấy khó khăn và nghịch cảnh cứ liên tục xuất hiện, hết lần này đến lần khác, và bạn tự hỏi vì sao?

Chúa Giê-xu đã giải đáp vấn đề này trong Phúc âm Giăng 9:1-3.

“Đang khi đi đường, Đức Chúa Jêsus thấy một người mù từ lúc mới sinh. Các môn đồ hỏi Ngài: “Thưa Thầy, ai là người đã phạm tội, người nầy hay cha mẹ anh ta, khiến anh ta mới sinh ra đã bị mù?” Đức Chúa Jêsus đáp: “Không phải vì anh nầy, hay cha mẹ anh đã phạm tội; nhưng để công việc của Đức Chúa Trời được tỏ ra trong anh ta”.

Vấn đề là liệu chúng ta có vững lòng tin cậy Cha thiên thượng ngay cả khi chúng ta không hiểu những nghịch cảnh và thách thức mà mình đối diện? Liệu chúng ta có thể đáp ứng như Ê-xơ-tê khi bà tiếp cận vua để tìm cách cứu dân sự mình, ngay cả khi bà biết mình đang mạo hiểm tính mạng:

“Xin triệu tập tất cả người Do Thái ở Su-sơ lại, rồi hãy vì con mà kiêng ăn trong ba ngày đêm, đừng ăn hay uống gì hết. Con và các nữ tỳ của con cũng sẽ kiêng ăn nữa. Sau đó, con sẽ vào chầu vua là việc trái luật pháp; nhưng nếu phải chết thì con chết.” (Ê-xơ-tê 4:16).

Liệu chúng ta sẽ dũng cảm như Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô khi đối diện với lò lửa hừng vẫn không chịu khuất phục, không chịu thờ lạy hình tượng, nhưng khảng khái nói rằng: “Nếu chúng tôi bị ném vào lò lửa, thì thưa đức vua, Đức Chúa Trời mà chúng tôi thờ phượng có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực và khỏi tay vua. Còn nếu Ngài không cứu, thì xin đức vua biết cho rằng chúng tôi cũng không phục vụ các thần của vua và không thờ lạy pho tượng vàng mà vua đã dựng” (Đa-ni-ên 3:17-18).

Đó là những người công chính trước mặt Chúa, đã bước đi trong sự vâng lời nhưng vẫn phải đối diện với những hoàn cảnh bi thảm. Chắc hẳn, họ cũng là con người như chúng ta, cũng có lúc sẽ thắc mắc về những gì mình đang trải qua và tại sao Chúa lại đặt để họ trong những hoàn cảnh như vậy. Tuy nhiên, điều khác biệt ở nơi họ chính là thái độ tin cậy và vâng lời Đức Chúa Trời.

Và đến thời điểm thích hợp, quyền năng của Đức Chúa Trời được bày tỏ. Trong trường hợp của Xa-cha-ri và Ê-li-sa-bét, Lu-ca 1:13 cho chúng ta biết rằng:

“Nhưng thiên sứ bảo ông: “Nầy, Xa-cha-ri, đừng sợ! Vì lời cầu nguyện của ngươi đã được nhậm. Ê-li-sa-bét, vợ ngươi, sẽ sinh một con trai; ngươi hãy đặt tên là Giăng”.

Ê-xơ-tê thì được ơn trước mặt vua. Chúa dùng bà để giải cứu dân Do Thái trước nguy cơ bị tuyệt diệt. Trường hợp của Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô thì càng đặc biệt hơn, dù bị quăng vào lò lửa hừng nhưng sau đó, họ không chỉ được Chúa giải cứu mà còn được vua Nê-bu-cát-nết-sa thăng chức nữa.

Giống như những ví dụ ở trên, không phải lúc nào chúng ta cũng hiểu được lý do tại sao Chúa để chúng ta phải trải qua những khó khăn, hoạn nạn trong đời. Nhưng chúng ta có thể tin cậy năng quyền, tình yêu và sự hiện diện của Cha thiên thượng là Đấng yêu thương chúng ta. Chúng ta tin rằng Ngài nghe lời chúng ta cầu nguyện và Ngài hứa rằng:

“Mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài” (Rô-ma 8:28)

Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa vì Ngài nghe lời cầu nguyện của con, và Ngài có lý do khi để cho con đối diện với từng hoàn cảnh trong đời. Dù không phải lúc nào con cũng hiểu, nhưng xin Cha giúp con đặt để đức tin trọn vẹn nơi Cha, là Đấng luôn dành ban cho con điều tốt nhất. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

Bạn thân mến, nếu hiện tại bạn đang trải qua một hoàn cảnh đau thương mà bạn không thể hiểu hay giải thích được. Hãy đến với Chúa và bày tỏ tấm lòng bạn với Ngài. Chúa lắng nghe lời bạn cầu nguyện và đến thời điểm thích hợp, Chúa sẽ bày tỏ năng quyền lớn lao của Ngài trên cuộc đời bạn.

Bạn thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chúa hoặc nếu bạn có những khó khăn, trăn trở nào cần chia sẻ với chương trình, hãy để lại bình luận ở cuối bài, inbox tại fanpage của Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ: chiase@oneway.vn. Chúa Giê-xu yêu bạn. Chương trình rất mong được kết nối với bạn.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này