Đối với một số người, nhận con nuôi được xem là kế hoạch B, là phương án thứ hai; nhưng đối với Chúa, đây chính là kế hoạch đời đời của Ngài để bày tỏ tình yêu và ân điển cứu rỗi cho toàn thể nhân loại.

Hôm nay, ngày 21/06/2022, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Shadia Hrichi qua chủ đề NHẬN CON NUÔI

“Ngay cả trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, để chúng ta được thánh hóa và không chỗ chê trách trước mặt Ngài. Trong tình yêu thương, Ngài đã định sẵn cho chúng ta địa vị làm con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ, theo mục đích tốt đẹp của ý muốn Ngài” (Ê-phê-sô 1:4-5)

“Nhận con nuôi” là một ý niệm tuyệt vời trong Kinh Thánh, và đó là cách Đức Chúa Trời chọn tạo ra một gia đình để chính Ngài trở thành đối tượng của tình yêu vĩnh cửu.

“Ngay cả trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, để chúng ta được thánh hóa và không chỗ chê trách trước mặt Ngài. Trong tình yêu thương, Ngài đã định sẵn cho chúng ta địa vị làm con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ, theo mục đích tốt đẹp của ý muốn Ngài” (Ê-phê-sô 1:4-5)

Trên thực tế, trong suốt lịch sử, Đức Chúa Trời đã dệt nên việc “nhận con nuôi” vào trong kế hoạch thiêng liêng của Ngài.

Hãy xem xét trường hợp của Ê-xơ-tê: Một cô gái trẻ Do Thái bị lưu đày cùng với gia đình đến Ba-by-lôn, và nơi đó cô được người anh họ là Mạc-đô-chê nhận làm con nuôi:

“Khi cha mẹ cô qua đời, Mạc-đô-chê nhận cô làm con gái mình” (Ê-xơ-tê 2:7). Về sau, cô gái trẻ này trở thành hoàng hậu Ê-xơ-tê, người được Đức Chúa Trời sử dụng để giải cứu tuyển dân của Ngài. Trước âm mưu độc ác của kẻ thù, người cha nuôi của Ê-xơ-tê đã thách thức cô như sau, “Nhưng nào ai biết rằng vì cớ thời điểm như thế này mà con được ngôi hoàng hậu sao?” (Ê-xơ-tê 4:14)

Còn về Môi-se thì sao? Sinh ra vào thời điểm Pha-ra-ôn của Ai Cập lo sợ sẽ không kiểm soát được một nhóm dân đang ở trong xứ nên đã ra lệnh giết tất cả những em bé trai người Y-sơ-ra-ên. Nhưng em bé Môi-se đã thoát được nạn này khi được chính con gái của Pha-ra-ôn nhận nuôi. Và đến thời điểm, Đức Chúa Trời sử dụng Môi-se để giải cứu toàn bộ dân Y-sơ-ra-ên khỏi cảnh nô lệ.

“Nầy, tiếng kêu than của dân Y-sơ-ra-ên đã thấu đến Ta; Ta đã thấy người Ai Cập áp bức họ như thế nào. Vậy bây giờ, hãy lại đây, Ta sẽ sai con đến Pha-ra-ôn để con đem dân Ta, là dân Y-sơ-ra-ên, ra khỏi Ai Cập.” (Xuất Ai Cập Ký 3: 9-10)

Và chính Chúa Giê-xu của chúng ta cũng được nhận nuôi. Khi Giô-sép biết tin rằng Ma-ri, vị hôn thê của mình đã mang thai và đứa trẻ không phải con mình, ông dự định sẽ giấu chuyện này và âm thầm từ hôn. Nhưng Đức Chúa Trời đã đến với Giô-sép trong một giấc mơ.

“Đang khi Giô-sép ngẫm nghĩ về việc nầy thì một thiên sứ của Chúa hiện đến với ông trong giấc chiêm bao và truyền rằng: “Hỡi Giô-sép con dòng Đa-vít, ngươi chớ ngại cưới Ma-ri làm vợ, vì thai mà nàng đang mang đó là bởi Đức Thánh Linh. Nàng sẽ sinh một con trai; ngươi hãy đặt tên là Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.” (Ma-thi-ơ 1:20-21) Và kết quả là Giô-sép đã cưới Ma-ri làm vợ.

Rất lâu trước khi thời gian bắt đầu, Đức Chúa Trời đã có kế hoạch cho một sứ mạng giải cứu. Và trong suốt lịch sử, Ngài đã dệt việc nhận con nuôi vào câu chuyện cứu rỗi của Ngài.

“Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời sai Con Ngài đến, do một người nữ sinh ra,sinh ra dưới luật pháp, để chuộc những người ở dưới luật pháp, và nhờ đó chúng ta được nhận làm con nuôi của Ngài. Vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của Con Ngài ngự vào lòng chúng ta kêu lên: “A-ba! Cha!” Như vậy nhờ ơn Đức Chúa Trời, anh em không còn là nô lệ nữa mà là con; và nếu là con, thì anh em cũng là người thừa kế.” (Ga-la-ti 4: 4-7)

Cầu nguyện: Ngợi khen Đức Chúa Trời vì lòng nhân từ và sự tốt lành của Ngài. Chính Ngài đã chọn để nhận con làm con của Ngài, để có thể ở trong tình yêu thương đời đời. Nguyện cuộc đời con sẽ sống xứng đáng và bày tỏ vinh quang của Cha Thiên thượng ra cho mọi người. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.

Quý thính giả thân mến, bạn cảm thấy như thế nào khi biết rằng mình được Chúa nhận làm con nuôi, được hưởng mọi đặc quyền của người thừa kế? Bạn có quyết tâm để sống xứng đáng với địa vị làm con của Chúa và mỗi ngày đưa dắt thêm nhiều người đến với Ngài hay không?

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này