PTV: Mỹ Dung


Đâu Là Giá Trị Thật

 Kinh Thánh nền tảng: trong Thi thiên 53:1-6

“Sự ngu dại và sự gian ác của loài người
Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: Chẳng có Đức Chúa Trời.
Chúng nó đều bại hoại, phạm tội ác gớm ghiếc;
Chẳng có ai làm điều lành.
Đức Chúa Trời từ trên trời ngó xuống con loài người,
Đặng xem thử có ai thông sáng,
Chúng nó thay thảy đều lui lại, cùng nhau trở nên ô uế;
Chẳng có ai làm điều lành,
Dầu một người cũng không.
Các kẻ làm ác há chẳng hiểu biết sao?
Chúng nó ăn nuốt dân ta khác nào ăn bánh,
Và cũng chẳng hề khẩn cầu Đức Chúa Trời.
Nơi chẳng có sự kinh khiếp,
Chúng nó bị cơn kinh khiếp áp bắt;
Vì Đức Chúa Trời rải rắc cốt hài của kẻ đóng đối nghịch ngươi.
Ngươi đã làm cho chúng nó hổ thẹn, vì Đức Chúa Trời từ bỏ chúng nó.
Ôi! Chớ chi từ Si-ôn sự cứu rỗi của Y-sơ-ra-ên đã đến!
Khi Đức Chúa Trời đem về các phu tù của dân sự Ngài,
Thì Gia-cốp sẽ mừng rỡ và Y-sơ-ra-ên vui vẻ.”

Câu Kinh Thánh ghi nhớ được chép trong Thi thiên 53:2

“Đức Chúa Trời từ trên trời ngó xuống con loài người, đặng xem thử có ai thông sáng, tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng”

Cuộc sống này có vô số điều giá trị. Tình cảm, tiền bạc, nhà cửa, danh vọng… đều đem lại cho con người những cảm giác sung sướng, vui thỏa. Nhưng chúng chỉ là những giá trị tạm thời, rồi một ngày cũng sẽ tan theo mây khói. Giá trị thật mà mỗi người phải theo đuổi đó là: “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.” (Mathiơ 6:33).

Một người khôn ngoan, chính là người biết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, đặt tất cả hy vọng vào đó chứ không phải là những giá trị tầm thường khác. Lời Chúa phán rất rõ, “thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa”, “điều ấy”, tất nhiên không ngoài những nhu cầu tinh thần, vật chất mà con người chúng ta đang nổ lực tìm kiếm.

Con đường phía trước của các bạn còn khá dài, nó không chỉ là những ngày thi cử, học hành, làm việc, mà còn là những tháng ngày thăng trầm với biết bao niềm vui, nổi buồn chen lẫn. Vậy chúng ta phải làm gì để cuộc sống luôn có sự cân bằng, định hướng, mà không bị chao đảo theo thời cuộc. Đó là sự tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời. Khi có được điều này, mọi điều đến với bạn đều nhẹ nhàng như mây khói, bởi ơn phước Chúa ban cho các bạn đã quá đủ đầy, không còn cần gì thêm.

Hãy kinh nghiệm sự phước hạnh trong nước Đức Chúa Trời ngay hôm nay nhé!

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này