THÁNH KINH LƯỢC TRUYỆN TẬP 10

Chất lượng cao: 480p

Nội Dung

Ý muốn của Đức Chúa Trời trên Đức Chúa Giê-xu Christ được nên. Sau sự chết trên thập tự giá, sau những đau đớn, sau những nước mắt, sau những tủi nhục Đức Chúa Trời đã ban cho Chúa Giê-xu sự sống lại và sự sống đời đời sau 3 ngày. Một sự kiện lịch sử, một điều tuyệt vời nhất, một sự ban cho hoàn mỹ nhất đối với con độc sanh của Ngài.

Tập 10 của bộ phim Thánh Kinh Lược Truyện, với tựa đề "DŨNG KHÍ". Khi Chúa Giê-xu sống lại, các môn đồ của Ngài vui mừng và có một sứ mạng lớn là đi khắp đất rao truyền về sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu, để cứu vớt những người có tội. Môn đồ trở thành những nhà truyền giáo, đi khắp đất nói về Chúa và làm phép báp-tem cho nhiều người. Tập 10, tập cuối cùng trong bộ phim Thánh Kinh Lược Truyện khép lại với hình ảnh bàn tay mang dấu đinh của Chúa Giê-xu khi hiện ra cùng Giăng trên đảo Bát Mô, Ngài nói rằng "Sẽ không còn sự chết, cũng chẳng còn tang tóc, khóc than, và đau khổ nữa. Ta đang làm đổi mới mọi sự. Phải, chẳng bao lâu nữa Ta sẽ trở lại…" Niềm hy vọng và một cái kết như một lời tiên báo về sự trở lại của Chúa Giê-xu trong ngày sau rốt, đầy chắc chắn. Tập cuối cùng trong bộ phim Thánh Kinh Lược Truyện, đó không phải là một kết thúc, nhưng là một khởi đầu.

Tương ứng trong Kinh Thánh

(( Coming soon)...)