THÁNH KINH LƯỢC TRUYỆN TẬP 5

Chất lượng cao: 480p

Cám ơn các bạn đã theo dõi bộ phim The Bible suốt các tập qua, để tri ân sự ủng hộ này, Oneway Media đã tổ chức một phần chơi đố vui với phần thưởng bao gồm: 1 bộ đĩa DVD Thánh Kinh Lược Truyện, 1 pin Thánh Kinh Lược Truyện, và... bí mật

Phần thưởng sẽ dành cho người có câu trả lời nhanh nhất và đúng nhất (theo thời gian gửi trên email)

Sau đây là câu hỏi của tuần này:

1. Đức Chúa Trời phán cùng Giô-suê điều gì qua thiên sứ của Ngài, để Giô-

suê cùng đoàn quân chiếm lấy thành Giê-ri-cô?

2. Sức mạnh của Sam-sôn đến từ đâu? Sức mạnh đó có ở Sam-sôn mục đích

dùng để làm gì?

3. Trong Kinh Thánh, sách Các Quan Xét 16 Sam-sôn đã nói gì với Đa-li-la

về sức mạnh của mình?

Để tham gia chương trình bạn hãy giửi bài trả lời của mình về lienhe@oneway.vn với tiêu đề ghi rõ:" Mail dự thi đố vui Thánh Kinh Lược Truyện", nhớ cung cấp 1 chút thông tin cá nhân để Oneway Media biết thêm về bạn nhé!

Nội Dung

Những điều lớn, lạ Đức Chúa Trời làm trên Áp-ra-ham, Môi-se, Giô-suê, tiên tri Sa-mu-ên, vua Sau-lơ, vua Đa-vít, để giải cứu dân tộc Y-sơ-ra-ên. Nhưng giờ đây, đức tin của họ đã bị dao động, các vị vua trở nên những kẻ độc tài, sự bại hoại lan tràn. Sự liên kết của Đức Chúa Trời và dân của Ngài đã đến giới hạn đổ vỡ.

Tập 5 trong bộ phim Thánh Kinh Lược Truyện, tựa đề "SINH TỒN", dưới sự lãnh đạo của vị Vua cuối cùng thời Đa-vít, vị Vua yếu đức tin đã làm cho dân Do Thái phải chịu sự lưu đày tại Ba-by-lon trong cảnh lao khổ và phải phục tùng dân ngoại. Thờ phượng Đức Chúa Trời nhưng phải cúi đầu trước các hình tượng của chúng. Dầu vậy, trước sự đe dọa về tính mạng vẫn có những người giữ vững đức tin mạnh mẽ. Con người đã tìm cầu Đức Chúa Trời mong Ngài tha thứ và thương xót. Họ mong chờ một vị Vua mới như lời hứa trong các lời tiên tri.Vậy vị vua mà họ mong chờ như các lời hứa trong tiên tri liệu có thật? Ai là người giữ vững đức tin trước sự đe dọa đầy nguy hiểm. Mời các bạn cùng xem phim. Tập 5 "SINH TỒN"

Tương ứng trong Kinh Thánh

(( Coming soon)...)