10 nguyên tắc dâng hiến

Dưỡng linh
11:59 06/09/2020

Oneway.vn - Chúng ta thường tự hỏi "những nguyên tắc cơ bản trong Kinh thánh về việc dâng hiến của Cơ Đốc nhân là gì?"

Khi tìm kiếm câu trả lời từ Đức Chúa Trời và suy ngẫm trong việc cho đi của Hội thánh, hãy cùng xem lại một số nguyên tắc hữu ích.

Trước tiên, hãy tìm đến Lời Chúa:

Ma-thi-ơ 6: 1-4: “Hãy giữ, đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta, cho họ đều thấy. Bằng không, thì các ngươi chẳng được phần thưởng gì của Cha các ngươi ở trên trời. Vậy, khi ngươi bố thí, đừng thổi kèn trước mặt mình, như bọn giả hình làm trong nhà hội và ngoài đường, để được người ta tôn kính. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi bố thí, đừng cho tay tả biết tay hữu làm việc gì, hầu cho sự bố thí được kín nhiệm; và Cha ngươi, là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi”.

1 Cô-rinh-tô 16: 1-2 “Về việc góp tiền cho thánh đồ, thì anh em cũng hãy theo như tôi đã định liệu cho các Hội thánh xứ Ga-la-ti. Cứ ngày đầu tuần lễ, mỗi một người trong anh em khá tùy sức mình chắt lót được bao nhiêu thì để dành tại nhà mình, hầu cho khỏi đợi khi tôi đến rồi mới góp”.

2 Cô-rinh-tô 8: 9-15 “Vì anh em biết ơn của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài vốn giàu, vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài, anh em được nên giàu. Ấy là ý tôi ngỏ cho anh em; ý đó có ích cho anh em, vì từ năm trước, anh em đã là người thứ nhứt, chẳng những ra tay làm việc nầy, lại vui lòng mà làm nữa. Vậy bây giờ, hãy làm trọn công việc của anh em, hầu cho như anh em đã sẵn lòng thể nào thì làm cho trọn theo tài năng mình. Vì nếu mình lấy lòng tốt mà làm, thì được đẹp ý theo điều mình có, chớ chẳng theo điều mình không có. Tôi chẳng khuyên bảo anh em chịu túng thiếu để giúp đỡ kẻ khác, nhưng tôi muốn có sự bằng nhau. Theo cảnh bây giờ, anh em có dư thì bù cho họ lúc túng thiếu, hầu cho họ có dư cũng bù lại lúc túng thiếu cho anh em, như vậy là bằng nhau, theo lời chép rằng: Kẻ đã thâu nhiều cũng chẳng dư, kẻ thâu ít cũng chẳng thiếu chi.”

2 Cô-rinh-tô 9: 6-7: “Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng; vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng của cách vui lòng”.

10 nguyên tắc cho đi của Cơ Đốc nhân

Khi xem xét bốn đoạn Kinh thánh này, chúng ta tìm thấy mười nguyên tắc cho đi của Cơ Đốc nhân:

1. Chúa Jêsus mong muốn và yêu cầu chúng ta phải cho đi

Chúa Jêsus phán cùng các môn đồ rằng: "khi ngươi bố thí" chứ không phải "nếu ngươi bố thí" (Ma-thi-ơ 6:2)! Vì vậy, việc cho đi của Cơ Đốc nhân không phải là tùy chọn muốn làm thì làm, nhưng là điều cần thiết phải làm. Người ta thường nói: "trong Cựu Ước họ phải cho đi, nhưng trong Tân Ước thì không - còn bây giờ chúng ta chỉ cho đi nếu chúng ta muốn." Đây rõ ràng không phải lời Chúa Jêsus dạy. Ngài muốn tất cả những người theo Ngài đều rộng lượng cho đi.

Bạn có đang là người biết sống cho đi?

2. Cho đi vì những động cơ chính đáng

Chúa Jêsus cảnh báo các môn đồ Ngài không được cho đi để được người ta ngưỡng mộ. Ngài nói: “Hãy giữ, đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta, cho họ đều thấy” (Ma-thi-ơ 6:1). Khi cho đi, chúng ta phải cẩn thận xem xét động cơ của mình. Chúng ta phải cho đi vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và sự tốt lành của dân Ngài. Chúng ta phải mong đợi Chúa chấp nhận tấm lòng cho đi của mình, chứ không phải chờ trông sự tán dương và ngưỡng mộ từ người khác. 

Bạn đang cho đi để nhận được lời khen ngợi của Đức Chúa Trời hay sự tán dương của con người?

3. Cho đi cách nhân từ 

Ngài nói "Khi ngươi bố thí..." (Ma-thi-ơ 6: 2-3). Chúa Jêsus đang dạy cụ thể về “bố thí”: viện trợ, giúp đỡ cách nhân từ cho người túng thiếu. 

Bạn có cung cấp đủ cho Hội thánh để thực hiện các hoạt động từ thiện không?

4. Bạn dâng hiến, Chúa nhìn thấy

 Chúa Jêsus phán "Song khi ngươi bố thí ... và Cha ngươi, là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi" (Ma-thi-ơ 6: 3-4). Khi dâng hiến, chúng ta không chỉ đơn giản là đóng góp vào ngân sách của Hội thánh, mà còn đang dâng lên Đức Chúa Cha một lời cảm tạ. Vì vậy, tất cả chúng ta phải cho đi "như dâng cho Chúa." Mục tiêu cuối cùng khi cho đi là làm vui lòng Ngài.

Bạn có ý thức rằng sự cho đi của bạn là dâng cho Chúa và luôn được Ngài ghi nhận?

5. Dâng hiến là một hành động thờ phượng

Chúng ta thấy lẽ thật này được nhấn mạnh trong lời Phao-lô nói: "Cứ ngày đầu tuần lễ, mỗi một người trong anh em khá tùy sức mình chắt lót được bao nhiêu thì để dành tại nhà mình" (1 Cô-rinh-tô 16:2). Ở đây, Phao-lô dạy Hội thánh Cô-rinh-tô rằng việc họ tiết kiệm để dâng hiến cũng là một hành động thờ phượng. Khi dâng hiến, chúng ta đang thờ phượng Đức Chúa Trời.

Bạn có thờ phượng Chúa bằng cách dâng hiến dư dật không? Bạn có ưu tiên tiết kiệm cho Hội thánh không?

6. Việc cho đi nên được thực hiện như Chúa Jêsus đã làm

Nhiều Cơ Đốc nhân tranh cãi về việc liệu dâng phần mười (10% thu nhập của chúng ta) có còn là tiêu chuẩn để dâng hiến cho Hội thánh hay không (những người tranh cãi thường muốn chứng tỏ rằng ít hơn 10% là ổn). Phao-lô giải quyết toàn bộ tranh luận trong một câu duy nhất: "Anh chị em biết ân huệ của Chúa Cứu Thế Jêsus, Chúa chúng ta, Ngài vốn giàu sang, nhưng vì anh chị em tự làm nên nghèo khổ để bởi sự nghèo khổ của Ngài anh chị em được trở nên giàu sang" (2 Cô-rinh-tô 8:9). 

Sự hy sinh của Đấng Christ là tiêu chuẩn cho sự dâng hiến của chúng ta! Chúng ta bắt đầu từ dâng phần mười và hướng đến sự hy sinh quên mình của Ngài để bắt chước theo. Sự cho đi của chúng ta được truyền cảm hứng và hướng dẫn bởi món quà vô đối của Đấng Christ. 

Trước sự hy sinh lớn lao dường ấy, liệu ai có thể thỏa mãn với câu hỏi "tôi đưa ra bao nhiêu phần trăm thì có thể chấp nhận được?" Bạn đang cố gắng giữ cho mình bằng cách “tiết kiệm” với Chúa, hay cho đi vì biết ơn về sự hy sinh vô giá của Ngài?

7. Việc dâng hiến nên phù hợp với điều kiện của chúng ta 

Phao-lô nói khá rõ về điều này: "Nếu anh chị em sẵn lòng thì những gì mình có đều được chấp nhận, những gì mình không có thì không kể" (2 Cô-rinh-tô 8:12). Phao-lô đang nói rằng bạn nên dâng hiến tương xứng với những gì Đức Chúa Trời đã ban cho bạn. Ông cũng nói điều này trong 1 Cô-rinh-tô 16:2, "Vào ngày đầu tuần lễ, mỗi người để dành riêng ra một số tiền tại nhà tùy khả năng, chứ không phải đợi tôi đến rồi mới quyên góp". Điều này có nghĩa là: (1) vì tất cả chúng ta phải cho một cách tương xứng, những người có nhiều tiền bạc hơn nên cho đi nhiều hơn [những người đặc biệt được ban phước về mặt vật chất phải ghi nhớ điều này], và (2) Chúa không bao giờ yêu cầu chúng ta dâng hiến những gì mình không có hoặc vượt quá khả năng của mình. 

Bạn có cho đi tương xứng với những phước hạnh vật chất mà Chúa đã ban cho?

8. Phước lành Chúa ban có liên quan đến sự dâng hiến của chúng ta 

Cả Chúa Jêsus và Phao-lô đều nhấn mạnh rằng có một mối liên hệ giữa việc chúng ta dâng cho Chúa và việc Chúa ban cho chúng ta. Như Phao-lô nói trong 2 Cô-rinh-tô 9:6 "Anh chị em nên nhớ điều này, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều". 

Về vấn đề này, J.A. Beet đã từng nói: "Những gì chúng ta nhận lại từ Chúa sẽ tỉ lệ thuận với những gì chúng ta ban cho người khác". Chúa Jêsus nhắc nhở điều này trong Ma-thi-ơ 6:4: “Cha con là Đấng thấy trong nơi kín đáo ấy, sẽ thưởng cho con”

Mong muốn được cho đi rộng rãi và phương tiện để hoàn thành mong muốn đó đều đến từ Chúa.

Bạn có nhận ra rằng Chúa ban cho nhiều để bạn có thể cho đi nhiều không?

9. Sẵn sàng cho đi, và không mong nhận lại

2 Cô-rinh-tô 9:7 chép: "Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng". Nhưng liệu điều này có mâu thuẫn với nguyên tắc đầu tiên, rằng sự cho đi của Cơ Đốc nhân không phải là việc tùy chọn? Câu trả lời tất nhiên là không. Sự dâng hiến chân chính của Cơ Đốc nhân vừa là bắt buộc vừa là tự nguyện. Chúa yêu cầu chúng ta dâng, và người tin Ngài cũng luôn sẵn lòng dâng hiến. Việc dâng hiến cho Hội thánh là điều bạn làm hết lòng, hay chỉ là thờ ơ, miễn cưỡng?

10. Dâng hiến cách vui vẻ

Như Phao-lô nói "vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng của cách vui lòng". Liệu bạn có vui lòng khi dâng hiến cho Chúa?

Hãy cầu nguyện rằng chúng ta sẽ cho đi đúng như mệnh lệnh Chúa truyền, sẽ dâng hiến với lòng biết ơn. Và chính Chúa là Đấng nhìn thấy sẽ ban phước cho chúng ta bội phần.

 

Bài: Biblestudy ; dịch: Jennie
(Nguồn: biblestudytools.com)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này