14 đặc tính tuyệt vời của Đức Thánh Linh

Dưỡng linh
09:12 20/05/2024

1. Ngài là Chúa của Lẽ thật (Giăng 14:17, 15:26; 16:13; I Giăng 4:6)

“Tức là Thần Chân Lý mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì không thấy và không biết Ngài. Nhưng các con biết Ngài vì Ngài đang ở với các con, và sẽ ở trong các con”. (Giăng 14:17)

Vì vậy, Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng ta về mọi lẽ thật và tìm cách đưa chúng ta ra xa khỏi những lỗi lầm.

2. Ngài là Thánh Linh của sự thánh khiết (Rô-ma 1:4)

“…về thần linh thánh khiết, thì bởi sự sống lại của Ngài [Chúa Jêsus] từ cõi chết, được tuyên xưng là Con Đức Chúa Trời quyền năng, là Đức Chúa Jêsus Christ Chúa chúng ta”. (Rô-ma 1:4)

Vì vậy, Đức Thánh Linh tách biệt chúng ta ra những điều đối nghịch với Đức Chúa Trời và hướng chúng ta đến gần Ngài.

3. Đức Thánh Linh là sự sống trong Đấng Christ (Rô-ma 8:2)

“Vì luật của Thánh Linh sự sống trong Đấng Christ Jêsus đã giải phóng tôi khỏi luật của tội lỗi và sự chết”. (Rô-ma 8:2)

Đức Thánh Linh rao giảng về sự sống vĩnh cửu cho những ai trông cậy nơi Ngài, và kéo chúng ta từ cõi hư mất sang được sống đời đời với Đức Chúa Trời nơi Thiên đàng phước hạnh.

4. Đức Thánh Linh là Đấng làm chứng (Rô-ma 8:16)

“Chính Thánh Linh làm chứng với tâm linh chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời”. (Rô-ma 8:16)

Vì thế, khi chúng ta được sinh ra một lần nữa và là con trẻ trong Đấng Christ, Ngài cũng sẽ làm chứng rằng chúng ta là người con trưởng thành với tất cả những cơ hội cho sự kế thừa của chúng ta trong Đấng Christ.

5. Ngài là Thánh Linh của niềm tin (II Cô-rinh-tô 4:13)

“Bởi có cùng một lòng tin như lời đã chép: “Tôi đã tin, nên tôi nói,” cũng vậy, chúng tôi tin, nên mới nói”. (II Cô-rinh-tô 4:13)

Vì vậy, khi chúng ta đọc Lời Chúa, chính Đức Thánh Linh sẽ dùng đó để thêm lên đức tin trong tấm lòng chúng ta, và thuyết phục cho chúng ta về tính xác thực Lời của Lẽ thật.

6. Ngài là Thánh Linh của lời hứa (Ê-phê-sô 1:13)

“Trong Ngài, anh em là người đã nghe lời chân lý, là Tin Lành mà anh em được cứu rỗi. Cũng trong Ngài, anh em đã tin và được đóng ấn bằng Đức Thánh Linh như lời hứa. (Ê-phê-sô 1:13)

Thật là một lẽ thật tuyệt vời khi Chúa cho chúng ta biết rằng chúng ta được đóng ấn bởi Đức Thánh Linh y như lời hứa để chúng ta tự do bước đi trong Ngài. Do đó, khi tin nhận Ngài thì chúng ta không còn sợ hãi nhưng được bảo đảm, được an ninh.

7. Ngài là Thánh Linh của sự khôn sáng (Ê-phê-sô 1:17)

“Tôi nài xin Đức Chúa Trời của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ, là Cha vinh quang, ban cho anh em linh của sự khôn ngoan và sự mặc khải, để anh em nhận biết Ngài”. (Ê-phê-sô 1:17).

Vì vậy, Đức Thánh Linh bày tỏ cho chúng ta về sự nhận định, và những kỹ năng áp dụng kiến thức trong Kinh Thánh vào đời sống thực tế.

8. Thánh Linh mặc khải để nhận biết Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 1:17)

“Tôi nài xin Đức Chúa Trời của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ, là Cha vinh quang, ban cho anh em linh của sự khôn ngoan và sự mặc khải, để anh em nhận biết Ngài”. (Ê-phê-sô 1:17).

Đức Thánh Linh tiết lộ cho chúng ta biết rõ hơn về Đức Chúa Trời để làm tăng thêm mối quan hệ của chúng ta với Ngài, và giữ chúng ta ra khỏi những tín lý sai lạc.

9. Ngài là Thánh Linh của năng lực (II Ti-mô-thê 1:7)

“Vì Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta tinh thần nhút nhát, nhưng tinh thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và tự chủ”. (II Ti-mô-thê 1:7).

Đức Thánh Linh là Đấng sẽ ban cho chúng ta tinh thần mạnh mẽ để tiếp tục trong những công tác hữu ích, thêm lên trong chúng ta tình yêu thương và tự chủ trước những bất công đời này.

10. Ngài là Thánh Linh của yêu thương (II Ti-mô-thê 1:7)

Biblical vector illustration series, Pentecost also called Whit Sunday, Whitsunday or Whitsun. It commemorates the descent of the Holy Spirit upon the Apostles and other followers of Jesus Christ

“Vì Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta tinh thần nhút nhát, nhưng tinh thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và tự chủ”. (II Ti-mô-thê 1:7)

Đức Thánh Linh truyền rao về tình yêu cao cả mà có thể chúng ra không thể nhận được đâu ngoài Cứu Chúa Jêsus Christ, và khuyên dạy chúng ta bày tỏ yêu thương với người khác cách chân thành.

12. Đức Thánh Linh là Đấng cầu thay (Rô-ma 8:26-27)

Cũng vậy, Thánh Linh giúp đỡ sự yếu đuối của chúng ta, vì chúng ta không biết phải cầu nguyện điều gì cho đúng, nhưng chính Thánh Linh dùng những sự thở than không thể diễn tả bằng lời mà cầu thay cho chúng ta. Đấng dò xét lòng người, biết rõ ý tưởng của Thánh Linh, vì Thánh Linh theo ý muốn Đức Chúa Trời mà cầu thay cho các thánh đồ”. (Rô-ma 8:26-27)

Đức Thánh Linh không chỉ đồng cảm với chúng ta. Tiếng thở than cũng bày tỏ sự khôn ngoan của Thánh Linh Ngài. Đức Thánh Linh cầu nguyện: “theo ý muốn của Chúa”. Ngài cầu nguyện để ý của Đức Chúa Trời được trọn vẹn, để mục đích tốt lành của Ngài được thành.

Đảm bảo rằng Đức Thánh Linh đang cầu thay cho mỗi chúng ta, điều này giúp chúng ta được an ủi và vững tin trong Đấng Christ.

13. Đức Thánh Linh – Đấng Yên ủi (Giăng 14:16-17)

Sau khi Chúa Jêsus đã tuyên bố với các môn đồ của Ngài rằng Ngài sẽ rời họ sớm, rồi sau đó Ngài ban cho họ một lời tuyên bố làm cho họ rất được khích lệ: “Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho ngươi một Đấng yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời tức là Thần Chân Lý” (Giăng 14:16-17).

Ngài yên ủi tấm lòng và tâm trí của chúng ta trong một thế giới hổn loạn và phiền muộn. Phước hạnh quá lớn của chúng ta là có Đức Thánh Linh trong cuộc sống của chúng ta như là Paraclete- Đấng Án Ủi của chúng ta, Đấng Khích Lệ của chúng ta, Đấng Cố Vấn của chúng ta, và Đấng Biện Hộ của chúng ta (1 Giăng 2:1).

14. Ngài là Thánh Linh của sự vinh hiển (I Phi-e-rơ 4:14).

“Nếu anh em bị sỉ nhục vì danh Đấng Christ thì anh em có phước, vì Thánh Linh vinh quang của Đức Chúa Trời ngự trên anh em”. (I Phi-e-rơ 4:14).

Như vậy, Đức Thánh tỏa ra sự vinh hiển của Chúa Jêsus trong chúng ta để chúng ta được rạng ngời với Đấng Christ.

Tạ ơn Đức Thánh Linh vì tình yêu, sự quan phòng, chăm sóc và sự hướng dẫn của Ngài. Ngài đồng đi với chúng ta trên mỗi chặng đường, cho nên dù trong thuận cảnh hay nghịch cảnh chúng ta cũng được an ủi và biết rằng không đơn độc. Hành trình trên đất sẽ qua và phước hạnh đời đời sẽ nghênh đón chúng ta. Vì vậy hãy bám chặt Lời Chúa và vững vàng “bước đi trong Thánh Linh”.

Bài: John Van Gelderen; dịch: Thuy Duyen
(Nguồn: churchleaders.com)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này