Cùng Em Đến Trường 2022 – Trường Tiểu học Đồng Nai Thượng, Ngôi trường nơi bản cao

Công tác xã hội
08:20 28/08/2022

Oneway.vn - “Đói chữ chẳng bằng đói cơm”. Đó chính là lý do phổ biến nhất của các cha mẹ buộc con thôi học vì hoàn cảnh khó nghèo, đặc biệt là tại các bản làng xa xôi, nhận thức của người dân bản còn hạn chế.