Đức Chúa Cha có vĩ đại hơn Đức Chúa Con?

Niềm Tin Căn Bản
04:28 18/11/2019

Oneway.vn - Trong khi Giăng 17:5, Lời Chúa chép "Cha ôi! bây giờ xin lấy sự vinh hiển Con vốn có nơi Cha trước khi chưa có thế gian mà làm vinh hiển Con nơi chính mình Cha", và những câu khác chỉ về thần tính của Đấng Christ, thì những người phê bình thường nêu bật Giăng 14:28: “Cha tôn trọng hơn ta”.

Liệu Chúa Jesus không cao trọng bằng Đức Chúa Trời? Ngài có ngang hàng với Cha, hay Ngài chỉ là Chúa “cấp dưới”, sở hữu các thuộc tính của Đức Chúa Trời và không phải Đức Chúa Trời trong Cựu Ước?

Giăng 17:5 là một trong nhiều câu Kinh Thánh chỉ rõ rằng Chúa Jesus có đầy đủ các thuộc tính thiêng liêng và là Đấng chúng ta phải tôn vinh, chúc tụng, Đức Chúa Trời là nguồn gốc của mọi tạo vật, là Đấng dựng nên thế gian. Vậy, lời Chúa trong Giăng 14:28, "Các ngươi từng nghe ta nói rằng: Ta đi, và ta trở lại cùng các ngươi. Nếu các ngươi yêu mến ta, thì sẽ vui mừng về điều ta đi đến cùng Cha, bởi vì Cha tôn trọng hơn ta", sẽ ảnh hưởng đến ý nghĩa ấy như thế nào?

Đọc cả bối cảnh Giăng 14 sẽ tạo ra sự khác biệt lớn để xác định ý nghĩa chính xác của Giăng 14:28. Trong chương này, các môn đồ đau buồn vì Chúa Jesus nói rằng Ngài sẽ đi. Chúa Jesus nói: “Các ngươi từng nghe ta nói rằng: Ta đi, và ta trở lại cùng các ngươi. Nếu các ngươi yêu mến ta, thì sẽ vui mừng về điều ta đi đến cùng Cha, bởi vì Cha tôn trọng hơn ta” (Giăng 14:28). Có nghĩa là Chúa Jesus đang trở lại với vinh hiển vốn là của Ngài, vì vậy nếu các môn đồ thật sự biết Ngài là ai và yêu Ngài đúng cách, họ sẽ rất vui mừng khi Ngài trở về Vương quốc nơi Ngài vốn thật là Đấng Cai Trị vĩ đại.

“Tôn trọng hơn” không có nghĩa là lớn hơn về mặt bản thể. Ví dụ như “Tổng thống tôn trọng hơn tôi”, điều đó không có nghĩa là tổng thống là một người vượt trội hơn về mặt bản thể. Đúng là tổng thống có năng lực quân sự, chính trị và sự hoan nghênh của công chúng, nhưng ông vẫn không phải là một con người phi thường hơn bất kỳ ai khác. Chúng ta đều là những con người bình đẳng.

Vì chức vụ của Ngài trên đất, Chúa Jesus bị giới hạn bởi hiện thân là một con người - Ngài bước lên thập tự giá; Ngài sắp chết, nhưng thật ra Ngài sắp trở về với Cha và vinh hiển mà Ngài vốn có với Cha từ trước khi thế gian bắt đầu, như đã được chép trong Giăng 17:5 và nhiều câu Kinh Thánh khác.

 

Bài: Phỏng vấn Tiến sĩ D. A. Carson; dịch: Jennie

(Nguồn: christianity.com)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này