Đức Chúa Trời là Ai và làm sao để biết?

Niềm Tin Căn Bản
01:00 19/12/2019

Oneway.vn - Dù các ngôn ngữ và các dân tộc có những danh khác nhau để gọi Ngài, nhưng tất cả các danh đó đều chỉ về một Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa của muôn loài vạn vật.

Đức Chúa Trời là Ai?

Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa. Ngài dựng nên mọi vật trong vũ trụ và muôn loài vạn vật trên thế gian nầy. Người Việt chúng ta gọi Ngài là “Trời” hay “Ông Trời.” 

Những người chịu ảnh hưởng của Hán Học và người Trung Hoa gọi Ngài là “Thiên Chúa” hay “Thượng Đế”. Người Hoa Kỳ, người Anh, người Úc-đại-lợi, và những dân tộc nói tiếng Anh gọi Ngài là “God.” Người Đức gọi Ngài là “Gott.” Người Pháp gọi Ngài là “Dieu.” Người nói tiếng Tây-ban-nha gọi Ngài là “Dios.” Người Do-thái thì gọi Ngài là “El,” “Elohim,” hay “YAHWEH” (Đức Giê-hô-va).

Những người Việt tin thờ Chúa gọi Ngài là Đức Chúa Trời, Cha, hay Thiên Phụ, để tỏ lòng tôn kính Ngài.

Dù các ngôn ngữ và các dân tộc có những danh khác nhau để gọi Ngài, nhưng tất cả các danh đó đều chỉ về một Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa của muôn loài vạn vật.

Kinh Thánh dạy: “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. (Sáng Thế 1:1).

“Ôi, chỉ một mình Ngài là Chúa, Đấng có một không hai. Ngài đã dựng nên các tầng trời, và trời của các tầng trời, cùng toàn thể thiên binh; Ngài đã dựng nên trái đất và mọi vật trên đất, biển và mọi vật trong biển. Chính Ngài ban sự sống cho muôn loài vạn vật. Toàn thể thiên binh thiên sứ đều phủ phục xuống tôn thờ Ngài. (Nê-hê-mi-a 9:6).

Nhà nào cũng do người nào đó xây dựng, còn Đức Chúa Trời là Đấng đã dựng nên muôn vật. (Hê-bơ-rơ 3:4).


Làm thế nào chúng ta biết có Đức Chúa Trời?

Chúng ta nhận biết có Đức Chúa Trời qua lương tri, qua sự quan sát cõi thiên nhiên, qua lời Kinh Thánh, và qua Đức Chúa Jesus.


Lương Tri

Con người sinh ra ở đời, không ai bảo ai, tự nhiên dân nào, nước nào, ai nấy đều nhận biết có Đức Chúa Trời. Không khí chúng ta thở, nước chúng ta uống, thực phẩm chúng ta ăn, sức khỏe, tri thức, và tình cảm chúng ta có, thảy thảy đều do Đức Chúa Trời tạo dựng và phú cho. Nhìn vào thân thể con người, chúng ta biết sự hoạt động cách trật tự của các bộ phận trong cơ thể, của các tế bào, các nhiễm sắc thể, các nguyên tử, các phân tử, các điện tử, và các hoá chất trong thân thể chúng ta đều theo các định luật riêng mà mắt thường không thể thấy được, chúng ta tin rằng phải có một Đấng vô cùng thông minh và quyền phép đã tạo nên như thế. Vì vậy, ở bất cứ nơi nào, thuộc bất cứ thời đại nào, dù văn minh hay sơ khai, dù tri thức hay thất học, con người đều tự nhiên tin có Đức Chúa Trời.

Ca dao chúng ta có bài nói rằng: “Lạy Trời mưa xuống, Lấy nước tôi uống, Lây ruộng tôi cày, Lấy đầy bát cơm, Lấy rơm đun bếp…”

Thi hào Nguyễn Du viết trong Truyện Kiều: Ngẫm hay muôn sự tại Trời, Trời kia đã bắt làm người có thân, Bắt phong trần phải phong trần, Cho thanh cao mới được phần thanh cao. Sự nhận biết về sự hiện hữu vô hình của Đức Chúa Trời dường như là tự nhiên trong tâm trí của mọi người. 

Kinh Thánh chép: Kẻ dại nói trong lòng rằng, ‘Không có Đức Chúa Trời!’ (Thánh Thi 53:1). Con cảm tạ Chúa, vì con đã được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Ngài thật quá diệu kỳ, lòng con biết rõ lắm. (Thánh Thi 139:14).


Vũ trụ

Nhìn lên không trung, chúng ta thấy trật tự trong cõi thiên nhiên và sự tuần hoàn nhịp nhàng của vũ trụ, ai ai cũng nhìn nhận rằng phải có một Đấng Tạo Hóa cực kỳ thông minh và quyền phép đã dựng nên và sắp đặt mọi vật như thế. 

Trái đất bay hàng triệu năm trong không gian, theo quỹ đạo đã định cho nó trong thái dương hệ, không hề sai lệch một ly. Không khí trải đều khắp mặt đất, bất kể thái dương hệ ở trong dãy thiên hà bay đến đâu trong luồng tăm tối. Vũ trụ quả là một công trình lớn lao không thể tưởng tượng nổi và vô cùng kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta không thể nói cái đồng hồ tự nhiên mà có thì chúng ta cũng không thể bảo vũ trụ này tự nhiên mà có được. 

Các từng trời rao truyền vinh hiển của Đức Chúa Trời; Bầu trời công bố công việc tay Ngài làm. (Thánh Thi 19:1).


Kinh Thánh

Toàn bộ Kinh Thánh dạy cho chúng ta biết Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào, Ngài có tương quan gì với loài người, và mối  liên hệ của chúng ta với Ngài phải ra làm sao. 

Ngay câu đầu tiên, Kinh Thánh đã xác định cho chúng ta về sự hiện hữu của Đức Chúa Trời.

“Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.” (Sáng Thế 1:1). 

“Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy lắng nghe: Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta, là Chúa độc nhất vô nhị. Anh chị em hãy yêu kính Chúa, Đức Chúa Trời của anh chị em, một cách hết lòng, hết linh hồn, và hết sức mình.” (Phục Truyền 6:4-5).


Đức Chúa Jesus

Đức Chúa Giê-su là hiện thân của Đức Chúa Trời trong thân xác loài người. Ngài là Ngôi Hai Đức Chúa Trời và cũng được gọi là Đức Chúa Con. Ngài giáng thế làm người để giãi bày về Đức Chúa Trời cho chúng ta biết. 

Ngôi Lời (Đức Chúa Jesus) đã trở nên xác thịt, và sống giữa chúng ta. Chúng tôi đã chiêm ngưỡng vinh quang Ngài; thật là vinh quang của Con Một đến từ Đức Chúa Cha, tràn đầy ân sủng và chân lý. (Giăng 1:14). 

Chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời bao giờ, duy chỉ Con Một Đức Chúa Trời, Đấng ở trong lòng Đức Chúa Cha; Ngài giải bày Đức Chúa Cha cho chúng ta biết. (Giăng 1:18).

 

(Nguồn: nguonhyvong.com)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này