Lời Chúa về Lễ Tạ ơn

Dưỡng linh
08:42 28/11/2019

Oneway.vn - Nếu chúng ta không tạ ơn qua lời cầu nguyện khi còn trên đất, thì khó mà đảm bảo rằng chúng ta sẽ được sống trên thiên đàng, nơi tất cả mọi người luôn bận rộn dâng lên lời tạ ơn Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus Christ.

Việc lành tạo ra lòng biết ơn

Chúa Jesus đã “liều mình vì chúng ta, để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành” (Tít 2:14). “Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo” (Ê-phê-sô 2:10).

Khi làm công việc Chúa, chúng ta ảnh hưởng tốt đến cuộc đời người khác. Kết quả là những lời tạ ơn dâng lên Chúa.

  • “Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời” (Ma-thi-ơ 5:16).
  • “Như vậy, anh em được giàu trong mọi sự, để làm đủ mọi cách bố thí, hầu cho người khác bởi chúng tôi mà tạ ơn Đức Chúa Trời” (2 Cô-rinh-tô 9:11).

Khi mỗi ngày chúng ta tỏa ra ánh sáng của con dân Chúa và làm những việc lành Ngài đã sẵn sẵn, chúng ta khiến cho những người khác tôn vinh và tạ ơn Chúa.

Tạ ơn trong sự cầu nguyện

Khi cầu nguyện, dâng trình những nỗi lo với Chúa, chúng ta cũng nên dành thời gian để bày tỏ lòng biết ơn.

“Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời” (Phi-líp 4: 6).

“Phải bền đỗ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào” (Cô-lô-se 4: 2). .

“Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5: 16-18).

Cuộc sống biết ơn là cuộc sống cầu nguyện. Cuộc sống thiếu sự cầu nguyện là cuộc sống vô ơn.

Tạ ơn trên thiên đàng

Chúng ta thường tự hỏi thiên đàng trông như thế nào. Chắc chắn thiên đàng tràn ngập tiếng tạ ơn.

Các thiên sứ trên trời tạ ơn Đức Chúa Trời (Khải huyền 11:17).

Khi lên thiên đàng, chúng ta sẽ tạ ơn Chúa vì sự cứu rỗi, như những người được sạch tội bởi Chiên Con (Khải huyền 7: 1-15).

Nếu chúng ta không tạ ơn qua lời cầu nguyện khi còn trên đất, thì khó mà đảm bảo rằng chúng ta sẽ được sống trên thiên đàng, nơi tất cả mọi người luôn bận rộn dâng lên lời tạ ơn Chúa.

Với Cơ Đốc nhân, mỗi ngày đều là Lễ Tạ ơn

Khi chúng ta trải nghiệm sự tốt lành Chúa và cảm tạ Ngài, mỗi ngày là Lễ tạ ơn. Chúng ta làm tiệc với gà tây để kỷ niệm một ngày lễ, nhưng chúng ta dâng lời tạ ơn lên Chúa trong khi cầu nguyện để thể hiện lòng biết ơn trong mọi điều chúng ta nói và làm.

Kết quả của cuộc sống biết ơn, làm những việc lành Chúa đã sắm sẵn.

Ảnh hưởng tốt của những việc chúng ta làm trên đất sẽ vươn xa, thậm chí lên đến ngai vàng của Đức Chúa Trời.

Giữa sự nhộn nhịp, bận rộn của cuộc sống hàng ngày, hãy nhớ tạ ơn. Hãy sống như một lý do để mọi người dâng lời cầu nguyện cảm tạ Chúa - những người theo dõi bạn và trải nghiệm sự tốt lành của Chúa qua chính đời sống bạn. 

 

Bài: Allan and Beth McNabb, dịch: Hồng Nhạn

(Nguồn: thoughts-about-god.com)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này