Lưỡi của bạn tiết lộ điều gì về trái tim bạn?

Dưỡng linh
08:55 26/11/2021

Oneway.vn - “Vì có đầy dẫy trong lòng thì miệng mới nói ra” (Ma-thi-ơ 12:34).

Không có một bí quyết thực sự nào để có thể biến đổi một người hay giận dữ thành một người ôn hòa. Để có được năng quyền cần thiết cho việc biến đổi này, bạn cần được đầy trọn trong tình yêu của Đức Chúa Trời.

Kinh thánh chép trong I Cô-rinh-tô 13:5: “(Tình yêu thương) không nhạy giận”. Nói cách khác, nếu lòng bạn chất chứa sự giận dữ, thì mọi điều xung quanh đều khiến bạn khó chịu. Nhưng khi bạn ngập tràn trong tình yêu của Đức Chúa Trời, quan điểm của bạn sẽ thay đổi.

Được tràn ngập trong tình yêu của Đức Chúa Trời đòi hỏi bạn phải có mối tương giao với Ngài. Mối quan hệ của bạn với Chúa Jêsus Christ sẽ xác định mức độ kiên nhẫn và mức độ bạn làm chủ cơn giận.

Điều này có nghĩa là bạn có thể thay đổi. Bạn có thể làm điều này qua Đức Thánh Linh! Khi bạn trở thành Cơ Đốc nhân, bạn có năng quyền của Đức Chúa Trời sống trong bạn. Ngay cả trong khủng hoảng - khi mọi người không có việc làm, trẻ em ở nhà và mọi người bị cô lập - bạn có tất cả năng quyền cần thiết để thực hiện những thay đổi khó khăn trong cuộc sống của mình.

Và nó bắt đầu bởi việc nhìn vào tấm lòng bạn. Ma-thi-ơ 12:34 chép: “Vì có đầy dẫy trong lòng thì miệng mới nói ra”.

Đây là một số điều mà cái lưỡi có thể tiết lộ:

  • Một cái lưỡi cay nghiệt tiết lộ một tấm lòng giận dữ.
  • Một cái lưỡi tiêu cực bày tỏ một tấm lòng đầy nỗi sợ hãi.
  • Một cái lưỡi kiêu ngạo thể hiện một tấm lòng bất an.
  • Một cái lưỡi quá nhanh nhẩu tiết lộ một tấm lòng trống rỗng.
  • Một cái lưỡi chỉ trích bày tỏ một tấm lòng tội lỗi.
  • Một cái lưỡi phê phán bày tỏ một tấm lòng cay đắng.

Nếu lưỡi của bạn bày tỏ một tấm lòng giận dữ, hãy thưa với Chúa để tình yêu của Ngài chữa lành những tổn thương trong lòng bạn. Sự giận dữ trong bạn có thể đến từ cảm giác bị khước từ, lạm dụng, hoặc không được yêu trong quá khứ. Bạn cần biết rằng Chúa Jêsus quan tâm đến nỗi đau của bạn. Ngài có thể thay thế nỗi đau đó trong lòng bạn bằng sự bình an của Ngài và thay thế sự bất an của bạn bằng năng quyền của Ngài.

Khi bạn bắt đầu cảm thấy được chấp nhận trong tình yêu của Đức Chúa Trời, tấm lòng bạn sẽ thay đổi và sản sinh ra trái của sự kiên nhẫn và ân cần. Đức Chúa Trời hứa rằng: “Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi và đặt Thần mới trong các ngươi” (Ê-xê-chi-ên 36:26).

Bài: Rick Warren; dịch: Abby
(Nguồn: crosswalk.com )

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này