Tận hiến cho Chúa

Dưỡng linh
02:09 22/01/2020

Oneway.vn - Chuyện kể lại rằng vào khoảng giữa thập niên 30, ông George Beverly Shea, ca sĩ nổi tiếng của đoàn truyền giáo Billy Graham, vừa được 22 tuổi. Lúc đó ông đang làm việc cho một công ty, không lâu sau đó công ty phá sản, nên ông phải đi tìm việc khác. Vốn có một giọng hát rất đặc biệt, nên ông được một đài phát thanh mời cộng tác. Ông nghĩ đây là cơ hội tốt để tiến thân, vì ông có thể vừa kiếm được nhiều tiền lại vừa được nổi tiếng.

Khi đang suy nghĩ chưa quyết định thì một hôm, ông đến bên chiếc đàn dương cầm để tập hát thì thấy trên chiếc đàn có mảnh giấy ghi lại bài thơ của một thi sĩ nổi tiếng. Bài thơ đó bắt đầu bằng hai câu sau: “Thà có Chúa hơn là vàng bạc, thà làm con Chúa còn hơn là được giàu có.” Chính mẹ ông đã chép bài thơ đó để nhắc ông hầu việc Chúa chứ đừng ham giàu sang, danh vọng. Đọc cả bài thơ, Beverly Shea cảm kích vô cùng, thay vì tập hát, ông để thì giờ phổ nhạc bài thơ đó và cuối cùng ông đã quyết định dâng cả cuộc đời cho Chúa chứ không đi hát để được giàu sang và nổi tiếng.

Hơn 60 năm trôi qua, bài hát Beverle Shea đã phổ nhạc, cũng như tiếng hát truyền cảm ấy được truyền đi khắp nơi trên thế giới, cảm động nhiều tấm lòng, nhiều cuộc đời tin Chúa, yêu Chúa và sống cho Chúa. Ông Shea đã từ bỏ tất cả lợi lộc thế gian để sống cho Chúa và Danh Chúa được bày tỏ, kết quả qua chính cuộc đời ông.

Sứ đồ Phao-lô mạnh dạn tuyên bố, “Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Jesus Christ là quý hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ.” (Phi-líp 3:8)

Sứ đồ Phao-lô xuất thân từ một gia đình đạo đức, quyền thế, học thức cao. Ông thuộc về nhóm Pha-ri-si, nghiêm khắc với chính mình. Mọi người trong xã hội lúc bấy giờ chắc hẳn ai cũng muốn có một địa vị như ông. Tuy nhiên, ông đã bằng lòng từ bỏ tất cả những điều đó để được biết Chúa. Theo sứ đồ Phao-lô, thế nào là nhận biết Đấng Christ?

Trước hết là nhận biết phẩm vị và công việc của Ngài. Ngài là ai? Bản tính Ngài ra sao? Công việc Ngài là gì? Đây là những điều quan trọng mà mỗi người chúng ta cần phải biết.

Kế đến, nhận biết Chúa còn có nghĩa vô cùng đặc biệt, không phải chỉ là quen biết hay tìm hiểu cho biết nhưng là có mối liên hệ đậm đà, sâu sắc với chính Ngài, biết Ngài trong kinh nghiệm cá nhân qua sự cầu nguyện.

Cuối cùng, nhận biết Đấng Christ cũng có nghĩa là nhận biết ý muốn của Ngài trên đời sống của chúng ta, qua việc học hỏi lời Chúa mỗi ngày và sống theo sự dẫn dắt đó.

Vì sự nhận biết Chúa là quá quan trọng trong cuộc đời nên sứ đồ Phao-lô đã sẵn sàng coi “hết thảy mọi sự như là sự lỗ”, ông “liều bỏ mọi sự,” điều này không chỉ có nghĩa là bỏ địa vị, danh vọng (người Pha-ri-si, người Hê-bơ-rơ chính gốc), mà còn từ bỏ bản ngã (cái tôi) của mình, cùng chủ quyền cuộc đời để sống dưới sự điều khiển của Chúa. 

Đây là điều khó thực hiện, trong đời sống của một người. Muốn làm được điều này, người đó phải trả một giá rất cao, chấp nhận từ bỏ tất cả những điều ngăn trở để được Chúa Cứu Thế Jesus, Ngài là Vua trên muôn vua, Chúa của muôn chúa.

Khi bạn dám từ bỏ chính mình cùng những gì bạn đang có để được Chúa Cứu Thế thì bạn sẽ nhận nhiều hơn điều bạn tưởng. Sứ đồ Phao-lô xem những điều ông có là rơm rác và điều ông nhận được là cao quý hơn hết: Chính Chúa Jesus. 

Trong Chúa, sứ đồ Phao-lô được biết sự công chính của Đức Chúa Trời, được dự phần trong sự thống khổ của Ngài,  kinh nghiệm quyền năng phục sinh của Ngài (Ê-phê-sô 3:9- 10), cũng chính Ngài đã kêu gọi, biến đổi và sử dụng cuộc đời ông trở nên công cụ hữu ích cho Ngài.

Bạn có muốn cuộc đời mình được Chúa biến đổi để trở nên hữu dụng cho Chúa và cho người khác không? Nếu muốn, hãy thưa với Chúa điều đó và quyết tâm từ bỏ mọi điều cũ, mọi điều đang ngăn trở mình đến với Chúa.

Khi bạn quyết định từ bỏ mọi sự để được Chúa lúc ấy bạn mới thật sự trở thành người tận hiến cho Chúa đúng nghĩa Chúa muốn. Bạn có đang là người tận hiến cuộc đời mình cho Chúa không?


Bài: Anne Kim

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này