Thơ Giáng sinh: Đời vui khi Chúa ngự lòng

Văn Phẩm
01:14 15/12/2022

Giáng sinh nhớ đến mục đồng
Đơn sơ, chân chất trong lòng đấy thôi
Thiên sứ chiếu ánh sáng trời
Loan tin Thiên Tử vào đời hôm nay
Họ tin và vội đi ngay
Không lần lữa, không hẹn rày hẹn mai...

Giáng sinh nhớ mãi không phai
Các nhà thông thái tìm Ngài đường xa
Gian khổ chẳng có nề hà
Theo Ngôi Sao lạ để mà đi thôi
Khi vào đến nhà Ngài rồi
Liền dâng lễ vật tuyệt vời cho Vua...

Giáng sinh tình chẳng bán mua
Ban cho tất cả rộng rời đó chi (1)
Giáng sinh nhớ đến Ma-ri
Dâng con cho Chúa đúng y lời truyền (2)
Con đầu lòng dâng Chúa liền
Đừng quên điều đó bạn hiền gần xa...

Giáng sinh về với mọi nhà
Nhớ gương xưa chẳng phôi pha bao giờ
Cảm tạ Thiên Chúa vô bờ
Lòng nào Chúa ngự bơ vơ không còn...


(1): Theo ý trong sách Rô-ma, chương 8, câu 32
(2): Theo ý trong sách Lu-ca, chương 2, câu 22, 23

Bình Tú Ngọc
(Nguồn: Vietchristian)

 

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này