Càng Yêu Chúa Hơn - Tiên Êca | Oneway Worship | Thánh Ca Tin Lành

Dâng Lời Ngợi Khen

1214 Lượt xem

Lòng tôi kính mến Giê-xu,
biết nay Ngài thuộc tôi.
Vì Chúa quyết bỏ hết mọi ác khiên,
Giê-xu ôi!
Nguyện luôn kính mến Giê-xu
là Cứu Chúa khoan hồng.
Từ trước đã kính mến Ngài,
nay mến yêu càng nồng.

Lòng tôi mến Chúa
bởi Ngài mến tôi thật từ lâu.
Vì tôi huyết Chúa đổ,
thật cứu ân Ngài rộng sâu.
Lòng yêu Chúa thêm mãi
nhân Ngài đã đính mão gai.
Từ trước đã kính mến Ngài,
nay vẫn kính yêu hoài.

Lòng tôi mến Chúa
dẫu tại đất hay về nhà Cha.
Đời tôi tán mỹ Chúa,
nguyện hát vang bài thần ca.
Dầu khi ốm đau,
lúc trên giường sắp trút hơi tàn.
Từ trước đã mến Chúa,
rày yêu mến thêm nồng nàn.

Lòng tôi rất thỏa thích
vì sắp vô miền lạc khương.
Là nơi nước sáng láng,
hằng chúc tôn, thờ hoàng vương.
Mừng vui, cứ hát xướng,
luôn đội mão hiển vinh hoài.
Từ trước đã mến Chúa,
lòng nay vẫn mến yêu Ngài.

---
CÀNG YÊU CHÚA HƠN
Nguyên tác: My Jesus! I Love Thee
Sáng tác: W. R. Featherstone - Adoniram J. Gordon
Ca sĩ: Tiên Êca
Hòa âm - Piano: Mai Thi Thiên
Thu âm: BASS Studio
Mix & Mastered: BASS Studio
MV Lyrics: Vĩnh Lộc

© 2023 by Oneway Media
#onewayradio #onewayworship #DangLoiNgoiKhen

Nếu bạn muốn sử dụng beat nhạc của bài hát này, xin đăng ký tại đây: https://oneway.vn/trang/musicrequest

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này

VIDEO LIÊN QUAN

1

Dâng Lời Ngợi Khen

2

Dâng Lời Ngợi Khen

3

Dâng Lời Ngợi Khen

4

Dâng Lời Ngợi Khen

XEM NHIỀU NHẤT

3

Dâng Lời Ngợi Khen