Chúc Tôn Vua Giê-xu - Thúy Kiều | Oneway Worship | Thánh Ca Tin Lành

Dâng Lời Ngợi Khen

396 Lượt xem

Lớn tiếng chúc tôn Vua Giê-xu hằng sống.
Đồng ngợi khen danh Giê-xu, Vua đời đời,
để tỏ cho mọi người lẽ thật về Chúa,
là đường hạnh phước tới thiên đàng.

Lớn tiếng chúc tôn Vua Giê-xu hằng sống.
Đồng ngợi khen danh Giê-xu, Vua đời đời,
để tỏ cho mọi người lẽ thật về Chúa,
là đường hạnh phước tới thiên đàng.

Halelugia, tôn Vua Giê-xu,
tôn danh Giê-xu, Đấng chúng con tôn vinh.
Halelugia, tôn Vua Giê-xu,
tôn danh Giê-xu, Đấng chúng con tôn vinh.

Hãy bước đi rao danh GIê-xu.
Cứ vững tiến bước luôn trong danh Ngài.
Bước đến đâu, danh Giê-xu được sáng ngời.
Hãy khẩn nài Chúa ban quyền năng,
bước đi, bước đi, bước đi!

Lớn tiếng chúc tôn Vua Giê-xu hằng sống.
Đồng ngợi khen danh Giê-xu, Vua đời đời,
để tỏ cho mọi người lẽ thật về Chúa,
là đường hạnh phước tới thiên đàng.

---
CHÚC TÔN VUA GIÊ-XU
Sáng tác: Chưa rõ
Ca sĩ: Thúy Kiều
Hòa âm - Guitar: Anh Khoa
Thu âm: BASS Studio
Mix & Mastered: BASS Studio
MV Lyrics: Công Bằng

© 2022 by Oneway Media
#onewayradio #onewayworship #DangLoiNgoiKhen

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này

VIDEO LIÊN QUAN

1

Dâng Lời Ngợi Khen

2

Dâng Lời Ngợi Khen

3

Dâng Lời Ngợi Khen

4

Dâng Lời Ngợi Khen

XEM NHIỀU NHẤT