Sắc Màu Thánh Nhạc: Với lòng cảm tạ - Kim Nguyên

Dâng Lời Ngợi Khen

2552 Lượt xem

Với lòng cảm tạ - Kim Nguyên

Nhạc thánh Hàn quốc

Lời Việt: Oneway Radio


Chúa Giê-hô-va mừng vui trong Ngài Mãi

Đến với Giê-hô-va lòng mãi vui mừng hát ca.

Chúa Đấng yêu thương Danh trên mọi danh luôn còn mãi

Ngài luôn dắt chăn dân sự Ngài. (x2)

 

Vào nơi cửa nhà Ngài, tụng ca Chúa mọi loài Lòng biết ơn thờ tôn Ngài mãi.

Ngợi khen Chúa trọn đời, Tán dương danh cao vời.

Tụng ca Giê-hô-va đời đời.

 

Toàn quyền trên mọi loài, lòng từ nhân đời đời là Vua chí ái.

Lòng thành tín nơi Cha chẳng rời, từ trước, muôn thu chẳng hề đổi thay…..

 

Vào nơi cửa nhà Ngài, tụng ca Chúa mọi loài Lòng biết ơn thờ tôn Ngài mãi.

Ngợi khen Chúa trọn đời, Tán dương danh cao vời. Tụng ca Giê-hô-va đời đời.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này

VIDEO LIÊN QUAN

1

Dâng Lời Ngợi Khen

2

Dâng Lời Ngợi Khen

3

Dâng Lời Ngợi Khen

4

Dâng Lời Ngợi Khen

XEM NHIỀU NHẤT