// Radio mới nhất

TNHN..
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 28/03: Nỗi Buồn Trở Nên Vui Mừng
28/03/2015
TNHN..
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 27/03: Trở Lại Cùng Đức Chúa Trời
27/03/2015
TNHN..
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 26/03: Một Việc Mới
26/03/2015
TNHN..
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 25/03: Không Có Chúa Cứu Thế Nào Khác
25/03/2015
TNHN..
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 24/03: Loại Đầy Tớ Nào
24/03/2015
TNHN..
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 23/03: Thầy Tế Lễ Tiên Tri Và Vua
23/03/2015
TNHN..
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 22/03: Người Được Phước
22/03/2015
TNHN..
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 21/03: Lời Khuyên Cho Đầy Tớ Chúa
21/03/2015
TNHN..
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 20/03: Chiếc Bình Quý Trọng
20/03/2015
TNHN..
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 19/03: Người Lãnh Đạo Thiếu Trách Nhiệm
19/03/2015
TNHN..
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 18/03: Chiến Thắng Bằng Sự Cầu Nguyện
18/03/2015
TNHN..
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 17/03: Nhìn Bằng Mắt Đức Tin
17/03/2015
TNHN..
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 16/03: Đức Chúa Trời Trong Sinh Hoạt Đời Thường
16/03/2015
TNHN..
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 15/03: Mừng Rỡ Và Vui Vẻ Mỗi Ngày
15/03/2015
TNHN..
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 14/03: Hậu Quả Của Lòng Tham Tiền Bạc
14/03/2015
TNHN..
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 13/03: Sống Chân Thật
13/03/2015
TNHN..
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 12/03: Chúa Giê-xu Là Ai?
12/03/2015
TNHN..
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 11/03: Bên Kia Cái Chết
11/03/2015
TNHN..
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 10/03: Hướng Về Thập Tự Giá
10/03/2015
TNHN..
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 09/03: Tội Ngoại Tình Và Ly Dị
09/03/2015
Xem Tất Cả

// Video nổi bật

Từ Sáng Tạo Đến Chúa Cứu Thế | phần 6
Từ Sáng Tạo Đến Chúa Cứu Thế...
6/01/2014
Từ Sáng Tạo Đến Chúa Cứu Thế | phần 4
Từ Sáng Tạo Đến Chúa Cứu Thế...
4/01/2014
Image
Crown Him [Majesty] | Chris Tomlin &...
2/11/2013
MS
Nô-ên Đầu Tiên
25/12/2013
The Song Of Christmas
The Song Of Christmas | NewSong
24/11/2013
MS
Lời Trái Tim
8/11/2013
Từ Sáng Tạo Đến Chúa Cứu Thế | phần 7
Từ Sáng Tạo Đến Chúa Cứu Thế...
7/01/2014
Quà yêu thương
Quà Yêu Thương
15/12/2013
MS
At The Cross | Papa OST
29/11/2013
I Can Do All Things
I Can Do All Thing Through Christ | Steve...
7/01/2014
MS
When You Believe | City Harvest Church
29/11/2013
Christmas In 50 Words
Christmas In 50 Words
26/12/2013
Xem Tất Cả