Chúa Vĩ Đại - Lý Phương Lê | Oneway Worship | Thánh Ca Tin Lành

Dâng Lời Ngợi Khen

311 Lượt xem

Hãy cùng dâng tiếng hát
chúc tôn Ngài luôn!
Khắp đất tấu khúc khải hoàn.
Ca vang rền câu chúc tán
cho Vua quyền năng,
chính Chúa chiến thắng
nên ta luôn thắng trong danh uy quyền.

Cùng tạ ơn Cha yêu thương
quyền năng trổi cao,
ban ơn cho tôi,
dắt tôi suốt trong cuộc đời.
Đời nhiều phong ba tai ương,
Ngài đi trước tôi,
thêm ơn, ban sức thiêng
thắng hơn quân thù.

Hãy cùng dâng tiếng hát
chúc tôn Ngài luôn!
Khắp đất tấu khúc khải hoàn.
Ca vang rền câu chúc tán
cho Vua quyền năng,
chính Chúa chiến thắng
nên ta luôn thắng trong danh uy quyền.

Lòng nguyện theo chân Giê-xu
cùng đi khắp nơi.
Trong tay Giê-xu chở che,
Đấng ban an bình.
Hòa lòng dâng lên ngôi Cha
mùi hương chúc tôn,
nơi nơi luôn sướng vui
ca khen danh Ngài.

Hãy cùng dâng tiếng hát
chúc tôn Ngài luôn!
Khắp đất tấu khúc khải hoàn.
Ca vang rền câu chúc tán
cho Vua quyền năng,
chính Chúa chiến thắng
nên ta luôn thắng trong danh uy quyền.

Chính Chúa chiến thắng
nên ta luôn thắng trong danh Giê-xu.

---
CHÚA VĨ ĐẠI
Sáng tác: Chưa rõ
Ca sĩ: Lý Phương Lê
Hòa âm - Phối khí: Lý Phương Lê
Thu âm: LPL Studio
Mix & Mastered: LPL Studio
MV Lyrics: Công Bằng

© 2023 by Oneway Media
#onewayradio #onewayworship #DangLoiNgoiKhen

Nếu bạn muốn sử dụng beat nhạc của bài hát này, xin đăng ký tại đây: https://oneway.vn/trang/musicrequest

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này

VIDEO LIÊN QUAN

1

Dâng Lời Ngợi Khen

2

Dâng Lời Ngợi Khen

3

Dâng Lời Ngợi Khen

4

Dâng Lời Ngợi Khen

XEM NHIỀU NHẤT

5

Dâng Lời Ngợi Khen